logo

KONTAKT

crta

Informacije

 

Darja Vrečko
telefon: 040 616 164

 Zdenka Škerbinek

Naslov SUPSJ:

Sindikat uslužbencev plačne skupine J, Na soseski 10 a, 2000 Maribor

PRISTOPNA IZJAVA

IZSTOPNA IZJAVA

 

Iskanje

obvestila

denar je, plačana nadomeščanja dobijo le učitelji

Odgovori MIZŠ na novinarkina vprašanja:

Koliko je država v tem šolskem letu do zdaj plačala nadomeščanj učiteljev v osnovnih in srednjih šolah? (lahko tudi oceno ali zapišete, koliko ste za to predvideli denarja, če nimate natančne številke)
Za osnovne šole in osnovne šole s prilagojenim programom je za namen nadomeščanja odsotnih učiteljev ministrstvo do sedaj izplačalo 2.687.944,11 evrov (21. 6. 2019). Srednje šole, za katere velja drugačen način financiranja, kot za osnovne šole, krijejo stroške nadomeščanj iz sredstev, ki jih prejmejo za izvedbo izobraževalnih programov (cene programov na dijaka). Ali so ta nadomeščanja plačana le učiteljem ali vsem, ki delajo v javnem šolstvu (torej tudi kuharicam, čistilkam, računovodkinjam ...)? Spremembe in dopolnitve KPVIZ iz leta 2017 (Uradni list 45/17) urejajo delovni čas le za učitelje osnovnih in srednjih šol. 

 

Razrednik bom

Lahko ima delavec sklenjeni dve pogodbi za nedoločen čas? Kaj pomeni zapis: vsebina okrožnice je usklajena s SVIZ-om?

 … in na druga vprašanja nam prosimo, odgovorite. Vsebina, ki smo jo danes poslali vsem. LP,  SUPSJ

karikatura-062-ig.1364505407.jpg

 

 

Prosimo vas politiki, vnesite red v našo družbo!

Vsebina, ki smo jo danes poslali politikom.

Lep pozdrav, Darja