logo

 

 

 

 

KONTAKT

crta

Informacije

 

Darja Vrečko
telefon: 051 677 134

 Zdenka Škerbinek

Stanka Pihlar

Naslov SUPSJ:

Sindikat uslužbencev plačne skupine J, Na soseski 10 a, 2000 Maribor

PRISTOPNA IZJAVA

IZSTOPNA IZJAVA

 

 

 

 

 

obvestila

Poslano ravnokar ..., 14. 12. 2018

Spoštovani predsedniki, ministrice in ministri, poslanke in poslanci!

     Ob sprejetju novele zakona o minimalni plači vam vzklikamo:

HURA! HURA! HURA!

  Lepo vas pozdravljamo.

J-ji

SUPSJ, Darja Vrečko

 

Končno, novela zakona o minimalni plači

Minimalna plača bo v letu 2019 znašala 667,00 €, leta 2020 pa 700,00 €. In najpomembnejše: iz minimalne plače bodo izvzeti dodatki za stalnost, stimulacije ... zgodilo se bo nekaj, kar se bo poznalo v žepu posameznika!.

VESELI DAN ZA SLOVENIJO!

Več lahko preberete v članku.

Lep pozdrav, Darja

Vabilo/voščilo

Voščilo je hkrati vabilo za včlanitev v naš sindikat.

Prosimo vas, da ga obesite na vidno mesto, da z njegovo vsebino seznanite javne uslužbence plačne skupine J, vaše sodelavce.

Le v pravljicah pridejo k spečim, marljivim deklicam princi, ki jih prebudijo, zanje skrbijo …

Mi bomo morali najti moč, da poskrbimo zase, v sebi!

Lep pozdrav, SUPSJ, Darja

 

Anaksi k pogodbam o zaposlitvi, januar 2019

Spoštovani tajniki VIZ.

Dogovori o ukrepih na področju stroškov plač, med vlado in reprezentativnimi sindikati javnega sektorja, za uslužbence plačne skupine J ponovno prinaša najmanj.

Kljub velikim besedam ostajajo največje krivice slovenskega plačnega sistema neodpravljene.

Če ste sledili izjavam pogajalcev po medijih, so nas na neki točki spet hoteli popolnoma prezreti z izgovorom, da smo dobili dva plačna razreda že leta 2017.

K sreči smo se, upam si trditi, da tudi zaradi naše aktivne vključenosti in nenehnega seznanjanja pogajalcev z dejstvi, uspeli postaviti ob bok drugih javnih uslužbencev tudi, tokrat prvič, ko so se plače višale.

Stekli so postopki za priznanje pravice do povečanega obsega dela, zaradi izdaje aneksov k pogodbam o zaposlitvi. Tudi o tem lahko berete na naši spletni strani.

Vzorec aneksa vam bomo pripravili, najkasneje do 5. 1. 2019 bo na naši spletni strani.

Lep pozdrav, Darja

 

Dogovor o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju 2018

Uradni list RS št. 80/2018 z dne 7. 12. 2018

Gradivo je obsežno, določen vsebine pa najdete tukaj

Lep pozdrav, SUPSJ