logo

 

 

 

 

KONTAKT

crta

Informacije

 

Darja Vrečko
telefon: 051 677 134

 Zdenka Škerbinek

Stanka Pihlar

Naslov SUPSJ:

Sindikat uslužbencev plačne skupine J, Na soseski 10 a, 2000 Maribor

PRISTOPNA IZJAVA

IZSTOPNA IZJAVA

 

 

 

 

 

obvestila

Murska Sobota, 4. 1. 2017

Vabilo

Lep pozdrav, SUPSJ

STALIŠČA SINDIKATA USLUŽBENCEV PLAČNE SKUPINE J

STALIŠČA SINDIKATA USLUŽBENCEV PLAČNE SKUPINE J GLEDE VSEBINE DOGOVORA O UKREPIH NA PODROČJU STROŠKOV DELA IN DRUGIH UKREPIH V JAVNEM SEKTORJU ZA LETI 2017 IN 2018, sklenjenega med Vlado RS in reprezentativnimi sindikati javnega sektorja.

STALIŠČA SINDIKATA USLUŽBENCEV PLAČNE SKUPINE J GLEDE VSEBINE DOGOVORA O UKREPIH NA PODROČJU STROŠKOV DELA IN DRUGIH UKREPIH V JAVNEM SEKTORJU ZA LETI 2017 IN 2018, sklenjenega med Vlado RS in reprezentativnimi sindikati javnega sektorja.

Nov dogovor o ukrepih na področju stroškov plač, med vlado in reprezentativnimi sindikati javnega sektorja tokrat sklenjen za leti 2017 in 2018, za uslužbence plačne skupine J ponovno prinaša najmanj. Kljub velikim besedam, obljubam in napovedim ostajajo največje krivice slovenskega javnega plačnega sistema neodpravljene. V medijih je moč zaslediti zadovoljne izjave tako predstavnikov vlade kakor sindikatov, kako so poskrbeli za tiste, ki so pomoči najbolj potrebni in kako doseženi dogovor predstavlja uvod v neko novo obdobje, obdobje po odpravi plačnih anomalij v javnem sektorju. Ob branju sklenjenega Dogovora pa si človek, zaposlen v plačni skupini J, ne more pomagati, da ne bi občutil jeze, razočaranja, žalosti, morda celo občutka nemoči...

Ob natančem pregledu sklenjenega Dogovora je namreč moč enostavno ugotoviti, komu je Dogovor resnično namenjen in koga so imeli pogajalci v mislih, ko so pripravljali besedilo tega dokumenta:

1.

Z Dogovorom so se po besedah podpisnikov končno, po več kot 8 letih, uspeli dogovoriti in uskladiti glede odprave plačnih anomalij v sistemu plač javnega sektorja. Dogovor je, da bodo anomalije odpravljene v razponu od 1-3 plačnih razredov, to pravilo pa velja za celotni plačni sistem enako! Kaj to pomeni v praksi? 

V kolikor bo prišlo do spremembe v plačnih razredih 1-13, to za državo glede same umestitve v plačni razred ne bo imelo nobenih finančnih posledic in delavci zaradi tega ne bodo prejemali višjih plačil za delo, saj bodo vsi zaposleni na teh delovnih mestih še vedno umeščeni pod minimalno plačo, kar pomeni, da jim mora delodajalec (država) v vsakem primeru izvesti doplačilo do minimalne plače. Delavec torej še vedno ne glede na umestitev v plačne razrede od 1-16 (čeprav je glede na plačno lestvico med umestitvama 1-16 kar 350 eur razlike, prejme enako plačo, to je 791 eur bruto!

V kolikor bo prišlo do umestitev v višje plačne razrede pri delovnih mestih, umeščenih nad minimalno plačo, bodo bisteno bolj pri svoji plači to občutili tisti, ki so že zdaj umeščeni v višje razrede in posledično že zdaj prejemajo bistveno višje plačilo za delo. Če bo npr. delovno mesto, ki je danes umeščeno v 17. plačni razred, po "odpravi anomalije" umeščeno v 20. plačni razred, to za delavca pomeni 103 bruto višjo plačo. V primeru premestitve iz 22. v 25. plačni razred to pomeni 125 eur bruto. Če bo enaka sprememba doletela poklic, ki bo prememščen iz 35. v 38. plačni razred, pa to pomeni že 210 eur bruto, v primeru prememstitve iz 45 v 48. plačni razred pa kar 310 eur bruto!

Pogajalci so pri sprejetju dogovora glede odprave anomalij namenoma "spregledali" dejstvo, da premestitev za 3 plačne razrede višje pri svoji plači bistveno bolj občutijo tisti javni uslužbenci, ki so že danes umeščeni višje in prejemajo bistveno višje plače. Načelo "enakega obravnavanja vseh poklicev" je torej s sprejetim Dogovorom ponovno poteptano, saj bodo nižje umeščeni ponovno prejeli bistveno manj, nekateri pa celo nič.

2.

Dejstvo, da smo najslabše umeščeni ponovno izviseli, da se nas ponovno izrablja kot žeton v rokah pogajalskih in interesnih skupin, so podpisniki poskušali prikriti z ukrepom, ki ga sedaj tudi glasno promovirajo in reklamirajo pred kamerami. Govora je seveda o višjem regresu. Kaj resnično prinaša del Dogovora, ki ureja regres?

Poklici, umeščeni pod minimalno plačo, bodo po mnenju podpisnikov v zameno za 209 eur bruto, ki jih bodo prejeli enkrat v celem letu, pozabili, da so dejansko umeščeni pod minimalno plačo, da napredovanje za njih ne prinaša višje plače, prav tako jim glede višine plače ničesar ne prineseta dodatek na delovno dobo in nadurno delo!

Preostala glavnina poklicev v plačni skupini J (od 17. do 31. plačnega razreda) ne bo pridobila popolnoma nič, regres za njih namreč ostaja popolnoma nespremenjen. Kljub temu, da so se podpisniki sporazumeli, da bodo imeli povišane regrese v vseh ostalih, višje umeščenih poklicih:

31-40 pridobijo 91 eur bruto

od 41 naprej pridobijo 150 eur bruto.

Zakaj so torej izpuščeni poklici, umeščeni od 17. do 31. plačnega razreda? Vsebina Dogovora pa popolnoma kaže diametralno nasprotje tistega, kar podpisniki prikazujejo in poudarjajo v medijih.

3.

Tudi glede ostalih vsebin in pravic uslužbenci plačne skupine j z obravnavanim Dogovorom ne pridobivamo ničesar.

Izplačevanje jubilejnih nagrad bo še vedno urejeno na enak način, kot je bilo do sedaj. Sedanja ureditev pa najbolj prizadene ravno zaposlene v plačni skupini J, ki so delovno dobo velikokrat pridobivali tudi v zasebnih podjetjih, pa so danes s strani države pri izplačilih jubilejnih nagrad zaradi tega obravnavani nepravično, saj se jim pri izplačilih jubilejnih nagrad ne prizna delovna doba, pridobljena v zasebnem sektorju.

Prisilno upokojevanje prav tako ostaja enako - še vedno so predvidene izjeme od prisilnega upokojevanja, ki se pogosto zlorabljajo za podaljševanje pogodb o zaposlitvi "priviligiranim" poklicem in posameznikom, za uslužbence plačne skupine J pa pravilo upokojevanja velja praktično brez izjeme in nimamo nikakršnih možnosti nadaljevanja dela v javnem sektorju.

Prav tako zaskrbljujoče je dejstvo, da iz zapisa Dogovora izhaja, da bodo določene pravice, ki ščitijo predvsem višje umeščene poklice, urejene še s posebnimi zakoni, kar bo seveda zagotovilo trajni učinek pridobljenih pravic. Dogovor o miloščini, namenjeni najnižje umeščenim poklicem, pa je zgolj začasen ukrep (na primer višji regres).

Ko človek pomisli, da smo na odpravo anomalij čakali več kot 8 let, dobili pa to zaušnico v lepi preobleki, mu zagotovo ni enostavno. Občutek jeze, razočaranja in žalosti je tako pri zaposlenih v plačni skupini J upravičen Zagotovo pa ne občutek nemoči! Ker očitno ne moremo računati na pomoč podpisnikov Dogovora, si bomo pomagali sami. Sindikat uslužbencev plačne skupine J je tako že pričel s pripravo gradiv in postopkov za zagotovitev postopnega izboljšanja položaja najslabše in najkrivičneje umeščenih javnih uslužbencev. S prvimi pripravljenimi ukrepi in postopki bomo vse člane, medije in pristojne organe seznanili še v mesecu januarju 2017, saj želimo poslati jasno sporočilo - Dogovor interesnih skupin je sklenjen, pravi in pošten boj za uslužbence plačne skupine J pa se šele pričenja!

 

 Srečno v letu 2017.

Lep pozdrav, SUPSJ

 

Naš komentar na TV dnevniku

Ob parafiranju dogovora med vlado in sindikati javnega sektorja smo podali tudi naš kometar na sporazum. Objavljen je bil v TV dnevniku 16.12.2016 na programu SLO1. Ogledate si ga lahko s klikom na spodnjo sliko. Poglejte si dnevnik od 9. minute dalje.

Dnevnik 16.12.2016

Voščilo

Spoštovani člani sindikata,

ob koncu leta se vedno ozremo nazaj in s ponosom preletimo vse male in velike korake, ki so bili storjeni. Leto 2016 si bomo zapomnili po tem, da je našemu mlademu sindikatu uspelo priti v medije in predstaviti širši javnosti naš položaj. Soočili smo se z ministrom za javno upravo gospodom Koprivnikarjem, pisali odprta pisma predsedniku vlade in ministrom, spoznali delo nekaterih sindikatov, razpredli smo mreže! 

Slovenska javnost je spoznala, da v javnem sektorju obstajajo izkoriščani in pozabljeni, ki v vsaki delovni sredini skrbijo, da lahko krovni poklici uspešno opravljajo svoje naloge. Imajo nas za male, vendar smo veliki in z vso predanostjo opravljamo svoje poklice. Razdajamo se z nasmehom in energijo, kljub slabemu plačilu in zapostavljenosti ne obupamo. Smo pomemben člen v mozaiku vsake ustanove. Ponosni smo na svoje delo, na svoje poklice in na to, da smo končno po veliko letih združeni v našem Sindikatu uslužbencev plačne skupine J.

V letu 2017 bo sindikat z vso zavzetostjo in predanostjo sledil začrtani poti vse do uresničitve zastavljenih ciljev. Vsem članom sindikata se iskreno zahvaljujemo za izkazano zaupanje in pripadnost.

Vse zaposlene v J skupini vabimo, da se nam pridružijo, da postanemo še bolj prepoznavni, močni, reprezentativni. Skupaj si bomo izborili vse tisto, kar nam pripada in kar si zaslužimo.

Vesel in miren božič v krogu vaših najdražjih in srečno ter uspešno leto 2017!

Naš, z nami in za nas, SUPSJ