logo

KONTAKT

crta

Informacije

 

Darja Vrečko
telefon: 051 677 134

 Zdenka Škerbinek

Stanka Pihlar

Naslov SUPSJ:

Sindikat uslužbencev plačne skupine J, Na soseski 10 a, 2000 Maribor

PRISTOPNA IZJAVA

IZSTOPNA IZJAVA

Iskanje

obvestila

1. maj 2019

ker sta zanikanje in teptanje človekovih pravic pripeljala do barbarskih dejanj, žaljivih za človeško vest, in ker je bila stvaritev sveta, v katerem bi imeli vsi ljudje svobodo govora in verovanja in v katerem ne bi živeli v strahu in pomanjkanju, spoznana za najvišje prizadevanje človeštva…

Iz Splošne deklaracija človekovih pravic            V S E B I N A

Spoštovani uslužbenci plačne skupine J, spoštovani sodelavci! Čestitke za praznik, SUPSJ

Leta 1872 so delavci zahtevali delavske pravice.

Leta 2019 javni uslužbenci plačne skupine J, tudi premnogi iz privatnega sektorja, zahtevamo, da nas:

vidite, slišite, upoštevate, priznavate naše delo, nas spoštujete, nas prenehate stigmatizirat, nas pošteno plačate za opravljeno delo, nas priznate in upoštevate za sodelavce… Zahtevamo priznanje človekovih pravic!

Rezultat iskanja slik za nagelj

 

Vse, kar bi morali narediti je...

izenačiti višino minimalne plače z najnižjo slovensko plačo in vzpostaviti razmerja med plačami. Ta preproščina bi bila še nikoli na pogajalski mizi.

Več

Lep pozdrav, SUPSJ

voščilo

Rezultat iskanja slik za velika noč

Sredi polja sem in tja zajček mali se igra. Skoči sem, skoči tja, ga v vašo hišo pot pelja.Vam za praznike voščila da, vam pošiljamo jih od srca. Vesele praznike vam želimo, SUPSJ

Vlada je kot goslač na strehi, Finance

Davorin Kračun, Fiskalni svet: Vlada je kot goslač na strehi

Sistem javnih plač razpadel

Opozoril je, da manjkajo tudi vladni izračuni glede urejanja trga dela, sprememb v pokojninski zakonodaji in v zdravstvenem sistemu. »Vlada je šibka, interesne skupine so močne,« je še dejal in izpostavil javni sektor, kjer so si posamezne skupine »izborile svoje privilegije«, zaradi česar »je sistem plač v javnem sektorju praktično razpadel«.

 članek

https://www.finance.si/8947258/Davorin-Kracun-Fiskalni-svet-Vlada-je-kot-goslac-na-strehi?metered=yes&sid=556968049

Vlada in reprezentativni sindikati pa se -pogajajo-???! lp, Darja

Reprezentativni sindikati spet popuščajo edino pri regresu za uslužbence plačne skupine J!

Spoštovani člani SUPSJ, spoštovani sodelavci!

V današnjem Večeru je članek z naslovom Sindikati popuščajo pri regresu.

Zapis bi bil točen, če bi pisalo, reprezentativni sindikati J-je spet žrtvujejo. Popuščajo namreč le pri znižanju regresa za umeščene pod minimalno plačo in tiste do 26. plačnega razreda.

Stališče vlade, da naj dobijo vsi javni uslužbenci enak regres bi bilo točno, če bi bili dosledni tudi, ko so plače višali in če bi bila vzpostavljena razmerja med plačami poklicev javnega sektorja. Sprenevedanju te vlade ni ne konca ne kraja. Drža reprezentativnih sindikatov pa ista.

Članek Lep pozdrav, Darja