logo

KONTAKT

crta

Informacije

 

Darja Vrečko
telefon: 040 616 164

 Zdenka Škerbinek

Stanka Pihlar

Naslov SUPSJ:

Sindikat uslužbencev plačne skupine J, Na soseski 10 a, 2000 Maribor

PRISTOPNA IZJAVA

IZSTOPNA IZJAVA

 

Iskanje

obvestila

Česa vse se bojijo delodajalci?

Članek, Večer, 23. 5. 2019

nimam besed, za zdaj... pozdrav, Darja

21. 5., dan tajnic

Izvolite, preberite.

lep pozdrav, SUPSJ

Komentar tajnice VIZ: Očitno SVIZ nima našega praznika v koledarju. Naša sindikalna zaupnica je rekla, da je verjetno spregledala med obilico pošte...  vsak izgovor je dober.

Delodajalci pri ministru, sindikati na ulicah

Naš sindikat že dolgo opozarja, da se reprezentativni sindikati javnega sektorja izogibajo pogajanjem v okviru socialnega dialoga.

Nikakršne izjeme namreč ne želimo biti javni delavci umeščeni v plačno skupino J ampak zahtevamo, enakovrednost v primerjavi z ostalimi javni uslužbenci. Če napredujejo za 5 PR oni, želimo za 5 PR napredovati tudi mi. Želimo, da nas reprezentativni sindikati prenehate obravnavati kot posebnosti in nas odpravljati z milostnim enim plačnim razredom in z minimalno višjim regresom za tiste, ki so trenutno umeščeni v 18. PR oz. nižje.

Vseskozi zahtevamo izenačitev izhodiščnega plačnega razreda z minimalno plačo in vzpostavitev razmerij med plačami. Veseli nas, da so to nujnost prepoznali sindikati zasebnega sektorja šestih sindikalnih central. Odprto pa ostaja vprašanje kdaj bodo takisto zahtevali sindikati javnega sektorja vsaj ene sindikalne centrale npr. SVIZa!? Seveda bi to pomenilo, da vsaj eno kratko obdobje ne bi smeli planiti na denar in ga do zadnjega beliča porabiti za vedno iste javne uslužbence. Šele nato bi bilo treba prepričati vlado. Dopuščamo tudi možnost, da se vlada nujnosti izenačitve izhodiščnega plačnega razreda z minimalno plačo in vzpostavitve razmerij med plačami zaveda, nenazadnje je to njena zaveza za leto 2020. Sprememba Zakona o minimalni plači je na področju minimalnega plačila za delo prinesla veliko novosti. V letu 2019 je minimalna plača 886,63 EUR, v letu 2020 pa bo 940,58 EUR. Od leta 2021 se bo izračunavala po posebni formuli. Največja novost je, da bodo od leta 2020 iz minimalne plače izvzeti vsi dodatki. Zakaj šele leta 2020? O tem pa vprašajte pogajalce javnega sektorja, letos so namreč nesorazmerno razdelili dobrih 300 mio.

Minimalna plača, Večer, V žarišču, 16. 5. 2019, članek

Lep pozdrav, SUPSJ

neverjetno

Še 14 € loči vlado in sindkate od dogovora o višini letošnjega regresa v javnem sektorju. Vse druge probleme v državi so rešili že prej!

1. maj 2019

ker sta zanikanje in teptanje človekovih pravic pripeljala do barbarskih dejanj, žaljivih za človeško vest, in ker je bila stvaritev sveta, v katerem bi imeli vsi ljudje svobodo govora in verovanja in v katerem ne bi živeli v strahu in pomanjkanju, spoznana za najvišje prizadevanje človeštva…

Iz Splošne deklaracija človekovih pravic            V S E B I N A

Spoštovani uslužbenci plačne skupine J, spoštovani sodelavci! Čestitke za praznik, SUPSJ

Leta 1872 so delavci zahtevali delavske pravice.

Leta 2019 javni uslužbenci plačne skupine J, tudi premnogi iz privatnega sektorja, zahtevamo, da nas:

vidite, slišite, upoštevate, priznavate naše delo, nas spoštujete, nas prenehate stigmatizirat, nas pošteno plačate za opravljeno delo, nas priznate in upoštevate za sodelavce… Zahtevamo priznanje človekovih pravic!

Rezultat iskanja slik za nagelj