logo

 

 

 

 

KONTAKT

crta

Informacije

 

Darja Vrečko
telefon: 051 677 134

 Zdenka Škerbinek

Stanka Pihlar

Naslov SUPSJ:

Sindikat uslužbencev plačne skupine J, Na soseski 10 a, 2000 Maribor

PRISTOPNA IZJAVA

IZSTOPNA IZJAVA

 

 

 

 

 

obvestila

Pogajanja, 8. 5. 2017

Zdravo!

Včerajšnja pogajanja so se končala v manj kot eni uri. Zaradi težav z avtom, ki sem jih imela na poti do Ljubljane, sem jih zamudila, na cilj sem prišla ob 16.00.

Od kolega sem izvedela, da sindikati in vlada niso sprejeli dogovora glede umestitev v izhodiščne plačne razrede. Sindikati so predlagali, da bi se najnižje umeščenim poklicem izhodiščni plačni razred zvišal za 4 plačne razrede (primer:    začetni plačni razred 6 bi se spremenil v začetni plačni razred 10) za ostale velja dogovor od 0 do 3. 

Epiloga torej ni. V SUPSJ pozdravljamo vsako sindikalno ali vladno pobudo, ki bi odpravila anomalije plačnega sistema.

Način, ki bi anomalije odpravil pa smo že predstavili.

Napovedali smo tudi, da se bomo proti umestitvam v plačne razrede pod 17. plačni razred, pod minimalno plačo, borili z vsemi sredstvi! NAŠA PRIZADEVANJA BODO ZNANA DO KONCA TEGA MESECA. Ko bo akcija, bo akcija za vse! Premaknili bomo Slovenijo, v pravo smer! Dokazali bomo, da nam je mar zase in za druge!

Želim vam lep dan, naslednja pogajanja bodo 15. 5. 2017 ob 15h.

Gradivo

Zdržimo in se družno borimo za naš lepši jutri! Lep pozdrav, Darja

Prazniki!

Rezultat iskanja slik za prazniki 2016 slovenijaLepo se imejte! Pogajanja se nadaljujejo 8. 5. 2017.

 

Pogajanja 11. 4. 2017, velika sejna soba Vlade RS, Gregorčičeva 27, Ljubljana.

Spoštovani!

Bila sem na včerajšnijh (10. 4. 2017)  pogajanjih.

Vlada je dala predlog za ODM, vreden je 27,4 milijone EUR. Njihov odgovor na očitek sindikalne strani, da se anomalije rešujejo v vseh  plačnih skupinah razen v J je bil, da so vsem ODM v plačni skupini J zvišali izhodiščne plačne razrede. Po mnenju sindikatov ostajajo ključna vprašanja v J odprta, kljub obljubam danimi s strani vlade  in celo predsednika vlade.

Sindikati so vladni predlog označili kot nezadosten. Vztrajali bodo na predlogu, ki so ga podali na prejšnji seji. Vladni predlog za analitika VI je 22 plačni razred, za poslovnega sekretarja VI tudi 22 plačni razred nekaj sprememb je v plačni skupini F, G, I. Vladna stran je ugotovila, da so se uskladili pri 41 ODM-jih, 11 pa jih ostaja neusklajenih. O njih se bodo pogovarjali na naslednji seji, od sindikatov pričakujejo približevalne predloge.

Sledilo je utemeljevanje odločitev glede umestitev v plačne razrede iz vladne in sindikalne strani.

Mnenje SUPSJ.

Lep pozdrav, Darja

 

 

Spoštovani člani in vsi, ki boste postali člani SUPSJ!

Zdravo!

Bila sem na včerajšnjih pogajanjih (5. 4. 2017). Sejo je vodil gospod Štrukelj.

V predlogu, del predloga, skupino J, najdete v prilogi, gre za obravnavo orientacijskih delovnih mest (ODM).

Predlog je vreden, po izračunu sindikatov 25 milijonov, po izračunu vlade pa 28 milijonov.

Pri nizko ovrednotenih delovnih mestih, ki so v plačni skupini J, je ta razlika zelo pomembna, gre za veliko denarja, gre za 3 milijone!

Če se malo poigram: 3 milijone, bi za poslovne sekretarje VI, ki nas je 7.500, pomenilo 400,00 € vsakemu, skoraj 7 plačnih razredov, ali pa bruto razlika med 15 in 16 plačnim razredom je cca. 31,00 €, trije milijoni bi 9.000 javnim uslužbencem, katerih izhodiščni plačni razred je umeščen pod minimalno plačno, prinesli 333,00 € vsakemu, dobrih 10 plačnih razredov.  Pomembna je usklajenost izračuna.

Za odpravo anomalij nastalih pred 9 leti so namenili 70 milijonov, za najslabše plačane javne uslužbence iz plačne skupine J, je pomemben je vsak stotak.

Poudariti moram, da je bilo na včerajšnjih pogajanjih  dobro vzdušje. Pogajalski strani sta se strinjali, da se s predlogi približujeta in da ni odprtih dilem. 

Predlog ODM mora biti načelno usklajen, saj je to osnova za usklajevanja vseh ostalih delovnih mest.

Pogajanja bodo potekala v dveh fazah:

  1. Odprava anomalij ODM, usklajevanje ostalih delovnih mest in aneksi v zvezi z J, ki ga bi le parafirali.

  2. Predlogi za spremembo vrednotenja delovnih mest, glede na dogovor, ki bo podpisan z zdravniki (pričakovati je spremembe pri ODM).

Do 24. 4. 2017 bo vlada posredovala predloge za spremembo Kolektivnih pogodb, verjetno bodo predlogi pripravljeni po 16. 4. 2017.

Glede novih delovnih mest se v tem krogu pogajanj niso pogovarjali, kar ne pomeni, da se sindikati  z njihovo uvedbo ne strinjajo.

Naslednja pogajanja bodo v ponedeljek.

Želim vam lep dan, Darja

 

Za člane SUPSJ in za vse, ki se nam bodo pridružili!

Spoštovani!

Iz pisanj, ki jih ta teden prejemam, z veseljem ugotavljam, da smo si z veliko večino enotni in da imamo za odpravo krivic začrtano podobno pot. Kljub temu pa kot predstavnica sindikata SUPSJ ne morem mimo nekaterih vprašanj, zato se bom za lažje razumevanje na kratko sprehodila skozi razvoj statusa poslovnih sekretarjev od 2008 do danes.

Več

Lep pozdrav!