logo

 

 

 

 

KONTAKT

crta

Informacije

 

Darja Vrečko
telefon: 051 677 134

 Zdenka Škerbinek

Stanka Pihlar

Naslov SUPSJ:

Sindikat uslužbencev plačne skupine J, Na soseski 10 a, 2000 Maribor

PRISTOPNA IZJAVA

IZSTOPNA IZJAVA

 

 

 

 

 

obvestila

Kako dobiti volitve?

naš dopis, poslali smo ga političnim strankam.

lep pozdrav, SUPSJ

ODGOVORI NEKATERIH STRANK, odgovor

odgovor

Naš komentar: za dosego uveljavitve enakega plačila za delo na primerljivih delovnih mestih, nazivih in funkcijah je potrebno: odpraviti umestitve v plačne razrede pod minimalno plačo. Meja je, od 1. 1. 2018, 18. plačni razred. Zakon o minimalni plači v 3. odstavku 2. člena izrecno določa, da se v minimalno plačo ne vštevajo določeni dodatki, se pa v minimalno plačo šteje vse, kar je zajeto v osnovno plačo delavca. Ker je skladno s 13. odstavkom 2. člena ZSPJS v osnovni plači všteto tudi napredovanje javnega uslužbenca, to pomeni, da nekateri javni uslužbenci kljub napredovanju po ZSPJS niso deležni enakih finančnih učinkov, kot javni uslužbenci, ki so umeščeni nad 18. plačni razred. Zato je potrebno z namenom doseči enakost javnih uslužbencev nujno, 18. plačni razred smatrati kot de facto prvi dopusten in zakonit plačni razred.

Predlog Sindikata uslužbencev plačne skupine J (SUPSJ) za odpravo anomalij

Zakon (Zakon o sistemu plač v javnem sektorju) določa skupne temelje sistema plač v javnem sektorju in sicer za uveljavitev načela enakega plačila za delo na primerljivih delovnih mestih, nazivih in funkcijah za zagotovitev preglednosti plač ter stimulativnost plač.

Za dosego uveljavitve načela enakega plačila za delo na primerljivih delovnih mestih, nazivih in funkcijah predlagamo :

Odpravo umestitev v plačne razrede pod minimalno plačo. Meja je 18. plačni razred.

  • Umestitve poklicev plačne skupina J v začetne plačne razrede:

Tarifni razred

Začetni plačni razred od - do

Število napredovanj

Končni plačni razred

 

 Minimalna plača je od 1. 1. 2018

842,79 €,  18 PR

 stanje od 1. 7. 2017

1 do 3

18 do 19

5

23 - 24

     10, 11, 13

4

20 do 21

5

25 - 26

     15, 16

5

22 do 23

10

30 - 35

     19

6

27 do 28

10

37 - 38

     21, 23, 24
 7  30  13  43    dvotirno napredovanje  od leta 2008, 30 PR

Cilji predloga SUPSJ:

  • Umestitev delavnih mest plačne skupine J pravično in zakonito (deset let kasneje, kot je bila narejena umestitev velike večine delovnih mest ostalih plačnih skupin).
  • Odprava revščine javnih uslužbencev.
  • Enako plačilo za delo na primerljivih delovnih mestih.
  • Enakost pred zakonom.
  • Enakovrednost spremljevalnih poklicev z nosilnimi poklici.

280.000 ljudi bi občutilo demokracijo. Lep pozdrav, SUPSJ

Še komentar:

Sistem je vzpostavljen, imenuje se Plačni sistem, ki je bil uveden leta 2008, drugega nimamo.

TEMELJNA NAČELA NOVEGA PLAČNEGA SISTEMA (2008)

  •  Enako plačilo za primerljivo delo (nedoseženo)
  •  Transparentnost (sploh kdo ve, koliko kdo zasluži, kakšni so dodatki nekaterih poklicnih skupin …)
  •  Stimulativnost plač (višja izobrazba, nižja plača, priznavanje izobrazbe nekaterim, drugim ne, umestitev pod minimalno plačo,  …)
  •  

Pričakovala sem konkretne enoznačne odgovore. Za javne uslužbence plačne skupine J niso od leta 2008, ko so bile spoznane anomalije, razen lani, naredili nič.

Zakaj? Zaradi pohlepa (starih) sindikatov in kot kaže nevednosti vlad.

Leta 2008 so javne uslužbence plačne skupine J tako vlada, kot sindikati izigrali.

Vlade so se menjavale, sindikalistični liderji pa so ves čas isti, kot je ista tudi njihova politika.

Prva vlada se je lotila odprave anomalij, po 9. letih (leto 2017). Edino spodobno bi bilo z odpravo anomalij nadaljevati.

Pozdrav, Darja

Varovanje osebnih podatkov

Danes poslano  na MIZŠ, MJU

Lep pozdrav, SUPSJRezultat iskanja slik za lep vikend

DAN TAJNIC

DAN TAJNIC.

Spoštovani člani sindikata, tajniki, poslovni sekretarji.

Čestitamo vam za praznik.

SUPSJ

Rezultat iskanja slik za cvetje

Reorganizacija CSD

dopis, lep pozdrav, SUPSJ

Je mednarodni praznik dela še rdeči praznik ali postaja vse bolj sprano rozast?

Aktualno?! Potrebno je misliti na ljudi! Lep pozdrav, SUPSJ