logo

KONTAKT

crta

Informacije

 

Darja Vrečko
telefon: 040 616 164

 Zdenka Škerbinek

Naslov SUPSJ:

Sindikat uslužbencev plačne skupine J, Na soseski 10 a, 2000 Maribor

PRISTOPNA IZJAVA

IZSTOPNA IZJAVA

 

Iskanje

poslanstvo vizije vrednote

Poslanstvo, vizija in vrednote, ki jih zagovarjamo, nas bodo usmerjali k ciljem, da bomo dosegli trajnostni razvoj.

Poslanstvo

Sindikat uslužbencev plačne skupine J je družbeno odgovoren sindikat, ki zastopa interese javnih uslužbencev plačne skupine J v skladu z vso zakonodajo, ki opredeljuje pravice in obveznosti do vseh zaposlenih v javnem sektorju.
Naše poslanstvo je zagotoviti dvig socialne varnosti in vrednosti posameznika in njegove družine najbolj ranljive plačne skupine. Borili se bomo za odpravo anomalij javnih uslužbencev plačne skupine J ter v sodelovanju z vlado in ostalimi pogajalci prisotnimi v procesu poskušali izboljšati položaj javnega uslužbenca.
Postati želimo enakopraven partner pri pogajanjih z vlado in ostalimi sindikati pri kreiranju plačne politike v javnem sektorju.

Vizija

Postati zaupanja vreden sindikat, zanesljiv partner in sogovornik, ki s svojimi odgovornimi in motiviranimi predstavniki prepozna(-va) položaj javnega uslužbenca plačne skupine J in nanj opozarja odgovorne predstavnike državne in lokalne skupnosti.

Vrednote

Spoštovanje in sodelovanje: spoštljiv odnos do vseh deležnikov, ki temelji na medsebojnem zaupanju in občutku varnosti. Sleherno mnenje našega člana šteje in je enakovredno obravnavano. Vsi člani sodelujemo in se spoštujemo.
Skrb za socialni položaj javnih uslužbencev plačne skupine J: poskrbeti za odpravo anomalij plačne skupine J v plačnem sistemu iz leta 2008. Boriti se za povrnitev dostojanstva in za zagotovitev plač za dostojno življenje.

Cilji

Stremeti k uresničevanju del in nalog javnih uslužbencev, ki jih pojasnjuje Standardna klasifikacija poklicev in iz katere je razvidno, da se poklice s širokim obsegom del in nalog ter dolžnosti, v primerih, ko gre za opravljanje del različnih zahtevnosti, določi na podlagi najzahtevnejšega dela.
Stremeti k uveljavitvi določil ZSPJS: enako plačilo za delo na primerljivih delovnih mestih.