logo

KONTAKT

crta

Informacije

 

Darja Vrečko
telefon: 040 616 164

 Zdenka Škerbinek

Naslov SUPSJ:

Sindikat uslužbencev plačne skupine J, Na soseski 10 a, 2000 Maribor

PRISTOPNA IZJAVA

IZSTOPNA IZJAVA

 

Iskanje

obvestila

za nas, delavce gre!!!

Svoje podpise podpore oddajte na Upravnih enotah!

Uredne ure v MB so: ponedeljek, torek, četrtek od 8.00 do 15.00, sreda od 8.00 do 12.00 in od 13.00 do 18.00, petek od 8.00 do 13.00.

Danes se je začelo zbiranje 5.000 podpisov podpore volivk in volivcev predlogoma zakonov KSS in SVS - POZIV k oddaji podpisa

Volivke in volivce POZIVAMO k oddaji podpisa podpore predlogoma zakonov KSS in SVS, Predlogu zakona o minimalnih pravicah delavcev - ZMPD in Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o obrambi - ZObr-F. POZIVAMO tudi vse sindikate, zveze in konfederacije, da o začetku zbiranja podpisov obvestijo svoje članstvo in jim priporočijo oddajo podpisa podpore predlogoma zakonov, saj sta oba predlagana zakona v dobro vseh delavcev in vojaštvu v Republiki Sloveniji. Podpis podpore lahko date v času uradnih ur na Upravnih enotah in Krajevnih uradih, najlažje pa to storite s kvalificiranim digitalnim potrdilom na portalu E-uprava v dveh minutah. POZIVAMO vse delavke in delavce ter vojakinje in vojake z njihovimi družinskimi člani k oddaji podpisa podpore, saj predlagana zakona neposredno izboljšujeta status delavcev in vojakovV Konfederaciji slovenskih sindikatov se ves čas trudimo delovati enotno s podporo javnega realnemu sektorju in obratno in naj bo tudi tokrat pri oddaji podpisov podpore predlogoma zakonov enako z oddajo podpisa podpore obema predlogoma zakonovsaj bomo le enotni dosegli želene rezultate, ker nas le združene vlada in kapital ne bosta sprla med sabo. Objavljamo podrobna navodila za oddajo podpisa podpore predlogoma zakonov. ____________________________________________________________________________________________________ Opis predlogov zakonov z vsemi obrazložitvami ter že izvedenimi postopki za sprejem se nahaja v povezavah: 
Predlog zakona o minimalnih pravicah delavcev in njegova kratka predstavitev tukaj
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o obrambi 
in njegova kratka predstavitev tukaj
____________________________________________________________________________________________________ Za zbiranje podpisov podpor sta določeni gesli in šifri, ki ju je potrebno vpisati v obrazec in sicer:  
ZAKON ŠIFRA GESLO
     
Predlog zakona o minimalnih pravicah delavcev 668 ZA DELAVCE
     
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o obrambi 669 ZA VOJAKE
____________________________________________________________________________________________________ Na spletnem naslovu portala E-UPRAVA lahko v času od 25.1. do 24.3.2016 lahko oddate podpis podpore zakonoma s kvalificiranim digitalnim potrdilom v dveh minutah, v povezavah:
ZMPD na portalu E-UPRAVA: povezava na mesto za oddajo podpisa podpore Predlogu ZMPD
ZObr na portalu E-UPRAVA: povezava na mesto za oddajo podpisa podpore Predlogu ZObr
Vlagatelj, ki bo prvič po prenovi portala E-UPRAVA  oddajal vlogo, se bo moral pred oddajo vloge tudi registrirati v portal. ____________________________________________________________________________________________________ Spodaj pripravljena PRED IZPOLNJENA OBRAZCA za oddajo podpore z vpisano šifro in geslom, izpolnite ter natisnete in ju podpišete pred uradno osebo na Upravni enoti ali Krajevnem uradu ter ga ožigosanega ali oba skupaj pošljite na enega od naslovov:
KONFEDERACIJA SLOVENSKIH SINDIKATOV, p.p. 3704, 1000 Ljubljana      ali  
SINDIKAT VOJAKOV SLOVENIJE, p.p. 56, 2310 Slovenska Bistrica

PRED IZPOLNJEN OBRAZEC s šifro 668 in geslom ZA DELAVCE - podpora volivca - Predlogu ZMPD
PRED IZPOLNJEN OBRAZEC s šifro 669 in geslom ZA VOJAKE - podpora volivca - Predlog ZObr ____________________________________________________________________________________________________ Vzorčno izpolnjena obrazca podpore Janeza Novaka Predlogu ZMPD in Ludvika Petaka Predlogu ZObr-F:
VZORČNO IZPOLNJEN OBRAZEC podpore volivca Predlogu - ZMPD
VZORČNO IZPOLNJEN OBRAZEC podpore volivca Predlogu - ZObr ____________________________________________________________________________________________________ Navodila za oddajo podpisa podpore Ministrstva za notranje zadeve vsem zavodom v Republiki Sloveniji.
V povezavah spodaj sta tudi obrazca v jezikih narodnostnih manjšin, italijanskem in madžarskem jeziku.

Pogodba o pravnem svetovanju in dajanju pravne pomoči Sindikatu uslužbencev plačne skupine J

Spoštovani člani SUPSJ!

Od ustanovitve našega SUPSJ je minilo že 6 mesecev.

Po Statutu sindikata moramo po preteku 6. mesecev članom zagotoviti pravno pomoč. Sklenili smo pogodbo o sodelovanju z JUDICIJ, podjetniško in poslovno sodelovanje, d. o. o., Bistriška cesta 52, 2319 Poljčane, ki ga zastopa direktor Primož Obreht.

V rubriki  Predpisi, interni akti je shranjena pogodba o našem sodelovanju. Izvolite, preberite jo.

Lep pozdrav, Darja Vrečko

28. 1. 2016, pogajanja

Do konca aprila 2016, je potrebno doseči okvir za nadaljnja pogajanja. Metodologija je pripravljena, lahko bi bila jasnejša. Uvrstitve delovnih mest bodo narejene po kriterijih, na osnovi debate bi bila uvrstitev subjektivna. Dogovoriti se je potrebno za časovni okvir. Nove uvrstitve pomenijo odpiranje kolektivnih pogodb.

Predloge za spremembe, dopolnitve, poenostavitve  gradiva bo vlada zbirala do naslednje seje, ki bo predvidoma v sredo, 3. 2. 2016.

Lep pozdrav, Darja Vrečko

seja pogajalske komisije

Potrditev koncepta odprave anomalij pri vrednotenju delovnih mest in nazivov, je glavna točka današnjega dnevnega reda seje pogajalske komisije.

Predlagan koncept najdete tukaj.

Lep pozdrav, Darja Vrečko