logo

 

 

 

 

KONTAKT

crta

Informacije

 

Darja Vrečko
telefon: 051 677 134

 Zdenka Škerbinek

Stanka Pihlar

Naslov SUPSJ:

Sindikat uslužbencev plačne skupine J, Na soseski 10 a, 2000 Maribor

PRISTOPNA IZJAVA

IZSTOPNA IZJAVA

 

 

 

 

 

Pogajanja 11. 4. 2017, velika sejna soba Vlade RS, Gregorčičeva 27, Ljubljana.

Spoštovani!

Bila sem na včerajšnijh (10. 4. 2017)  pogajanjih.

Vlada je dala predlog za ODM, vreden je 27,4 milijone EUR. Njihov odgovor na očitek sindikalne strani, da se anomalije rešujejo v vseh  plačnih skupinah razen v J je bil, da so vsem ODM v plačni skupini J zvišali izhodiščne plačne razrede. Po mnenju sindikatov ostajajo ključna vprašanja v J odprta, kljub obljubam danimi s strani vlade  in celo predsednika vlade.

Sindikati so vladni predlog označili kot nezadosten. Vztrajali bodo na predlogu, ki so ga podali na prejšnji seji. Vladni predlog za analitika VI je 22 plačni razred, za poslovnega sekretarja VI tudi 22 plačni razred nekaj sprememb je v plačni skupini F, G, I. Vladna stran je ugotovila, da so se uskladili pri 41 ODM-jih, 11 pa jih ostaja neusklajenih. O njih se bodo pogovarjali na naslednji seji, od sindikatov pričakujejo približevalne predloge.

Sledilo je utemeljevanje odločitev glede umestitev v plačne razrede iz vladne in sindikalne strani.

Mnenje SUPSJ.

Lep pozdrav, Darja