logo

 

 

 

 

KONTAKT

crta

Informacije

 

Darja Vrečko
telefon: 051 677 134

 Zdenka Škerbinek

Stanka Pihlar

Naslov SUPSJ:

Sindikat uslužbencev plačne skupine J, Na soseski 10 a, 2000 Maribor

PRISTOPNA IZJAVA

IZSTOPNA IZJAVA

 

 

 

 

 

Spoštovani člani in vsi, ki boste postali člani SUPSJ!

Zdravo!

Bila sem na včerajšnjih pogajanjih (5. 4. 2017). Sejo je vodil gospod Štrukelj.

V predlogu, del predloga, skupino J, najdete v prilogi, gre za obravnavo orientacijskih delovnih mest (ODM).

Predlog je vreden, po izračunu sindikatov 25 milijonov, po izračunu vlade pa 28 milijonov.

Pri nizko ovrednotenih delovnih mestih, ki so v plačni skupini J, je ta razlika zelo pomembna, gre za veliko denarja, gre za 3 milijone!

Če se malo poigram: 3 milijone, bi za poslovne sekretarje VI, ki nas je 7.500, pomenilo 400,00 € vsakemu, skoraj 7 plačnih razredov, ali pa bruto razlika med 15 in 16 plačnim razredom je cca. 31,00 €, trije milijoni bi 9.000 javnim uslužbencem, katerih izhodiščni plačni razred je umeščen pod minimalno plačno, prinesli 333,00 € vsakemu, dobrih 10 plačnih razredov.  Pomembna je usklajenost izračuna.

Za odpravo anomalij nastalih pred 9 leti so namenili 70 milijonov, za najslabše plačane javne uslužbence iz plačne skupine J, je pomemben je vsak stotak.

Poudariti moram, da je bilo na včerajšnjih pogajanjih  dobro vzdušje. Pogajalski strani sta se strinjali, da se s predlogi približujeta in da ni odprtih dilem. 

Predlog ODM mora biti načelno usklajen, saj je to osnova za usklajevanja vseh ostalih delovnih mest.

Pogajanja bodo potekala v dveh fazah:

  1. Odprava anomalij ODM, usklajevanje ostalih delovnih mest in aneksi v zvezi z J, ki ga bi le parafirali.

  2. Predlogi za spremembo vrednotenja delovnih mest, glede na dogovor, ki bo podpisan z zdravniki (pričakovati je spremembe pri ODM).

Do 24. 4. 2017 bo vlada posredovala predloge za spremembo Kolektivnih pogodb, verjetno bodo predlogi pripravljeni po 16. 4. 2017.

Glede novih delovnih mest se v tem krogu pogajanj niso pogovarjali, kar ne pomeni, da se sindikati  z njihovo uvedbo ne strinjajo.

Naslednja pogajanja bodo v ponedeljek.

Želim vam lep dan, Darja