logo

KONTAKT

crta

Informacije

 

Darja Vrečko
telefon: 040 616 164

 Zdenka Škerbinek

Naslov SUPSJ:

Sindikat uslužbencev plačne skupine J, Na soseski 10 a, 2000 Maribor

PRISTOPNA IZJAVA

IZSTOPNA IZJAVA

 

Iskanje

Izredni dopust in COVID19

Skladno s 50. členom KPVIZ je lahko delavec odsoten z dela največ 7 delovnih dni s pravico do nadomestila plače v posameznem koledarskem letu, in sicer (med drugim) pet dni zaradi aktivnega sodelovanja pri kulturnih, športnih in podobnih prireditvah na državni ali mednarodni ravni in v primeru elementarnih nesreč.

Iz te dikcije KPVIZ izhaja, da lahko delavci ponovno (ker je novo koledarsko leto) koristijo t.i. izredni dopust, zaradi elementarnih nesreč, torej razglašene epidemije.

Lep pozdrav, SUPSJ