logo

KONTAKT

crta

Informacije

 

Darja Vrečko
telefon: 040 616 164

 Zdenka Škerbinek

Stanka Pihlar

Naslov SUPSJ:

Sindikat uslužbencev plačne skupine J, Na soseski 10 a, 2000 Maribor

PRISTOPNA IZJAVA

IZSTOPNA IZJAVA

 

Iskanje

Poziv vladi za zagotovitev izplačila minimalne plače, odgovor MJU 25. 5. 2020

Poziv, ki smo ga poslali vladi RS, predsedniku države, Državnemu zbori, ministrstvom...

 

Lep pozdrav, SUPSJ

Vlada je naš poziv odstopila v reševanje Ministrstvu za javno upravo. Lep pozdrav, SUPSJ, danes je 13. 5. 2020

 Odgovor MJU, okrožnice MIZŠ, 25. 5. 2020.

Iz okrožice: Nov peti odstavek 70. člena določa tudi, da nadomestilo plače določeno v skladu s prvim

(odrejena karantena s strani ministra za zdravje), drugim (višja sila) in tretjim odstavkom

(čakanje na delo zaradi epidemije) tega člena, ne sme biti nižje od minimalne plače. Pri tem

pa opozarjamo, da navedena določba velja le za nadomestila plače, ki so bila izplačana javnim

uslužbencem v skladu s prvim, drugim in tretjim odstavkom 70. člena ZIUZEOP. V zvezi z

začetkom uporabe določb ZIUZEOP-A tudi pojasnjujemo, da je treba upoštevati, da je

ZIUZEOP-A sicer stopil v veljavo z dnem 1.5.2020, vendar se spremembe členov ZIUZEOP

skladno z 20. členom ZIUZEOP uporabljajo od 13. marca 2020. Že izplačana nadomestila

plače v skladu s prvim, drugim in tretjim odstavkom 70. člena ZIUZEOP, ki so bila nižja od

minimalne plače, je glede na navedeno treba od 13.3.2020 dalje ustrezno poračunati.