logo

KONTAKT

crta

Informacije

 

Darja Vrečko
telefon: 040 616 164

 Zdenka Škerbinek

Stanka Pihlar

Naslov SUPSJ:

Sindikat uslužbencev plačne skupine J, Na soseski 10 a, 2000 Maribor

PRISTOPNA IZJAVA

IZSTOPNA IZJAVA

 

Iskanje

minimalna plača

Na Sindikat uslužbencev plačne skupine J ste se obrnili s vprašanjem:

Glede na zastavljeno vprašanje, vam v nadaljevanju podajamo naslednji odgovor.

Drži, da je za javne uslužbence, ki so bili napoteni na čakanje na delo doma, veljajo, da jim pripada nadomestilo plače v višini, kot je določena z zakonom, ki ureja delovna razmerja za primer začasne nezmožnosti zagotavljanja dela iz poslovnega razloga in brez dodatnega pogoja, da to nadomestilo ne sme biti nižje od minimalne plače.

Dne 30. aprila 2020 pa je objavljen v Uradnem listu Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP-A), ki sedaj to ureja drugače. Sedaj tako tudi za javne uslužbence velja, da višina tega nadomestila ne sme biti nižja od minimalne plače. Sprememba velja od 01. maja 2020 dalje.

V primeru dodatnih vprašanj, smo vam na voljo.

Z lepimi pozdravi.

Tamara Kovačič, mag. prava

Pravna svetovalka | Legal advisor