logo

KONTAKT

crta

Informacije

 

Darja Vrečko
telefon: 051 677 134

 Zdenka Škerbinek

Stanka Pihlar

Naslov SUPSJ:

Sindikat uslužbencev plačne skupine J, Na soseski 10 a, 2000 Maribor

PRISTOPNA IZJAVA

IZSTOPNA IZJAVA

Iskanje

Spet ravna z javnimi uslužbenci plačne skupine J vsak ravnatelj po svoje?

Na vas se obračam z vprašanjem v zvezi s sledečim:

Če delavec (računovodja na šoli) dela od doma. Torej je enako tretiran kot strokovni delavci (plačilo za 8 ur dela na dan - če se dejansko opravi, ne preveri nihče). Za eno izmed šol vem, da sedaj vodstvo delavcu, ki dela kot računovodja enostransko za manjko ur do 8 ur dela na dan (ker se štejejo še minute), mora privoliti v koriščenje dopusta za razliko, kar nanese lahko tudi več kot 5 dni. Delavec si je v skladu z navodilom pisal ure, kot je delal, ni pa si pisal ur, ki jih je opravil popoldan, čez vikende, glede na to da so bile izredne razmere in je bil obračun plač še v zadnjih dneh pred plačo spreminjan z novimi okrožnicami ministrstva. Prosim za odgovor, kaj lahko v tem primeru naredi delavec. Delal je od doma, vmes na delovnem mestu, dodatka za delo na delovnem mestu ne dobi, sedaj pa mora privoliti še v koriščenje dopusta, delodajalca pa ne zanima, kaj bo v času poletnih počitnic. Hvala in lep pozdrav

Odgovor naše pravne službe: Spoštovani,

uvodoma naj pojasnim, da je delodajalec tisti, ki mora zagotavljati delo delavcu in tudi organizirati delovni proces na način, da je delo razporejeno na 8 ur/40 ur na teden, v kolikor je delavec zaposlen za polni delovni čas. Skladno s sklepom/odredbo o odreditvi oz. opravljanju dela na domu pa je delodajalec moral delavca opozoriti na dolžnost vodenja delovnega časa in dolžnost poročanja delodajalcu o evidenci delovnega časa.

Nadalje pa pojasnjujem, da se letni dopust delavca, skladno z določilom četrtega odstavka 160. člena ZDR-1, določa in izrablja samo v delovnih dnevih, drugačno določanje in izrabljanje letnega dopusta (npr. po urah) oz. da se en dan dopusta razdeli na več delovnih dni, ni dopustno. Nadalje peti odstavek 160. člena ZDR-1 določa, da se kot dan letnega dopusta šteje vsak delovni dan, ki je po razporeditvi delovnega časa pri delodajalcu za posameznega delavca določen kot delovni dan. Določila ZDR-1 se upoštevajo kogentno in nikakor ne morejo biti v škodo delavca.

Letni dopust je možno koristiti v več delih, izrablja pa se upoštevaje potrebe delovnega procesa ter možnosti za počitek in rekreacijo delavca ter upoštevaje delavčevih družinskih obveznosti. Navedeno torej pomeni, da se izraba dopusta delavca določi v soglasju z delodajalcem, upoštevaje potrebe delovnega procesa in potrebe delavca, nikakor pa ni mogoče, niti ni dopustno enostransko odrejanje dopusta s strani delodajalca.

Glede na situacijo, ki je v spodnjem, prejetem elektronskem sporočilu opisana, predlagam, da delavec poda delodajalcu poziv na odpravo kršitev pravic iz delovnega razmerja, skladno z določilom 200. člena ZDR-1.

V primeru dodatnih vprašanj, sem vam na voljo.

S spoštovanjem, Maja Krivec, univ. dipl. prav.

Glede dodatka za delo v nevarnih razmerah pa smo predlog na MIZŠ že poslali, 16. 4. 2020, lep pozdrav, Darja