logo

KONTAKT

crta

Informacije

 

Darja Vrečko
telefon: 040 616 164

 Zdenka Škerbinek

Naslov SUPSJ:

Sindikat uslužbencev plačne skupine J, Na soseski 10 a, 2000 Maribor

PRISTOPNA IZJAVA

IZSTOPNA IZJAVA

 

Iskanje

SESTANEK 2. 9. 2015 NA MINISTRSTVU ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT

Prisotni:

  • ministrica, ga. Maja Makovec Brenčič
  • državni sekretar, g. Tomaž Bah
  • generalni sekretar, g. Bruno Rednak
  • vodja finančne službe, ga. Vera Gradišar
  • finančnica, ga. Mojca Ločniškar
  • predstavnice sindikata SUPSJ

Predstavnice SUPSJ smo na sestanku predstavile sindikat in spregovorile o krivicah, ki so se zgodile ob prevedbi plač leta 2008 javnim uslužbencev plačne skupine J.
Predstavile smo pripravljeno gradivo za pogajanja o odpravi anomalij uslužbencev plačne skupine J. Gradivo smo na prošnjo ministrice in državnega sekretarja posredovale tudi v elektronski obliki.
Ocenili so, da ustanovitev sindikata SUPSJ na državnem nivoju daje večje možnosti dialoga in reševanja odprave anomalij za plačno skupino J, saj je bilo jasno povedano, da se dejansko za uslužbence plačne skupine J oziroma za poklice po katalogu funkcij, delovnih mest in nazivov plačne skupine J, ni dejansko pogajal nihče in je bila potisnjena v kot.
Z željo, da smo čim močnejši, številčni po članstvu in slišani na pogajanjih naši sogovorniki predvidevajo, da se bodo dejansko pričele tudi za uslužbence plačne skupine J iskati rešitve, ki bodo pravičnejše in ne bodo poglabljale novih še hujših krivic. Če bomo uspeli pridobiti reprezentativnost na osnovi števila članstva pri določenih poklicih na državnem nivoju v javnem sektorju (kuharji, čistilke, hišniki, poslovni sekretarji, knjižničarji, računovodji, prevajalci, itd) bo uspeh toliko večji.
S sklepom po nujnosti nadaljnjih sodelovanj in povezovanj za reševanje nastale situacije na področju pogajanj za uslužbence plačne skupine J smo zaključili sestanek.