logo

 

 

 

 

KONTAKT

crta

Informacije

 

Darja Vrečko
telefon: 051 677 134

 Zdenka Škerbinek

Stanka Pihlar

Naslov SUPSJ:

Sindikat uslužbencev plačne skupine J, Na soseski 10 a, 2000 Maribor

PRISTOPNA IZJAVA

IZSTOPNA IZJAVA

 

 

 

 

 

pogajanja, 17. 7. 2017

Spoštovani!

Udeležila sem se včerajšnjih pogajanj med vlado in reprezentativnimi sindikati javnega sektorja.

Za odpravo anomalij v plačni skupini J bo porabljenih, po izračunu vlade 23,1 mio, kar predstavlja cca 1/4 zneska, ki je 70 mio in je bil v dogovoru namenjen predvsem plačni skupini J. Za plačno skupino J se v resnici nihče ne pogaja. Ko bo sporazum parafiran, bo konec reševanja J-jev, drugo leto bodo, v kolikor ne bomo imeli svojega pogajalca, na vrsti druge plačne skupine.

Pogajalci se še niso uskladili pri približno 100 delovnih mestih.

Nihče ne more ugotoviti, če se J-jem doda teh 23,1 mio ali ta znesek vsebuje socialni transfer, ki so ga je vlada naamenjala javnim najslabše plačanim uslužbencem že sedaj in gre le za menjavo postavke za izplačila in je dejansko svežega denarja namenjenega plačni skupini J bistveno manj. Predlogi ne odpravljajo umestitev pod minimalno plačo, ne vzpostavljajo razmerij medpoklici, ne zagotavljajo enakega plačila na primerljivih delovnih mestih...

J-ji nimamo glasu. Še kar bi lahko iztržili ne dobimo in tako bo ostalo, dokler se ne bomo povezali. Razumeti moramo, da pogajanja delujejo interesno, ne vsebinsko, ne na osnovi opisov del, zahtevnosti del, stopnje izobrazbe ampak na osnovi retorične prevlade. Odkar deluje naš sindikat, se o najslabše plačanih v državi vsaj govori, po 9. letih so na to temo vsaj začeli pogajanja.  Vabim vse j-je in tudi vse, ki razumejo strašen položaj te plačne skupine, da se nam pridružijo. Vsi, vlada in sindikati računajo na to, da se plačna skupina J ne bo povezala. Bomo storili nekaj zase? Se bomo nehali čuditi, le kako je mogoče, da nekdo trdo dela in na koncu svoje kariere še kar prejema minimalno plačo, drugi pa nesramno bogatijo. In to v Sloveniji z 2 mio prebivalcev, za predmestje velikih mest nas je! Javni sektor, naš delodajalec je država, je merilo za delovanje gospodarstva.

Pogajanja bodo spet v sredo, 19. 7. 2017. Parafiranje dogovora bo najverjetne po sredi.

Vsebino sem včeraj predstavila na POP TV, ob 21.30.

Pozdrav, Darja