logo

 

 

 

 

KONTAKT

crta

Informacije

 

Darja Vrečko
telefon: 051 677 134

 Zdenka Škerbinek

Stanka Pihlar

Naslov SUPSJ:

Sindikat uslužbencev plačne skupine J, Na soseski 10 a, 2000 Maribor

PRISTOPNA IZJAVA

IZSTOPNA IZJAVA

 

 

 

 

 

Pogajanja, 22. 5. 2017

Udeležila sem se včerajšnjih pogajanj.

Pogajalca, gospoda Počivalšek PREDLOG in Štrukelj sta povedala, da so zahteve sindikatov na pogajanji:

 • Ne strinjajo se z nižanjem izhodiščnih plačnih razredov.
 • V primeru ukinjanja, združevanja delovnih mest je potrebno njihovo soglasje.
 • Pridržujejo si pravico do dopolnitev, za primer, če bi kaj prezrli.
 • Odprava anomalij – težišče je v odpravi anomalij v plačni skupini J, dvigovanje umestitev v osnovni plačni razred pri najslabše plačanih.
 • Po pogajanjih naj bi bil najnižji začetni plačni razred 10.
 • KSJS je podala svoj predlog, finančnega učinka predloga še nimajo.
 • Potrebno se bo odločiti glede praznih delovnih mest, če jih je smiselno obdržati.
 • V plačnem sistemu je množica delovnih mest z različnimi stopnjami izobrazbe, ki opravljajo enaka dela.
 • Predlogi o spreminjanju izhodiščnih plačnih razredov v tarifni skupini 7, predvsem v skupini C, D po mnenju sindikatov ni vmesno oz. naj velja za vse.
 • 70 milijonov je namenjeno odpravi anomalij predvsem v plačni skupini J. Ne sme iti za interesna višanja plač.
 • Ministrstva nimajo vseh informacij, odpraviti je potrebno komunikacijske šume.

Gospoda Koprivnikar, Vidič, vladna stran:

 • Je tabela, ki so jo predložili sindikati predlog vladi?
 • Zdravniki niso upoštevani v 70. M, dogovor je bil, da vpliv zdravniških plač na ostale plače usklajujejo kasneje.
 • Ljudem je bilo obljubljeno, da bodo imele rešitve direkten učinek na njihove plače. Minister je pozval k dosledni izpolnitvi te obljube.
 • Izogibati se je treba absurdnim predlogom.
 • Trenutno stanje po ministrstvih – finančni učinek: MIZŠ 17 M, MJU 13, Zdravstvo 14, Sociala 8,5.

Dogovor

Sindikalna stran bo izdelala tabelo, v kateri bodo predlogi vseh pogajalcev.

Pri delu bodo uporabljali aplikacijo, omogoča enostavno komunikacijo med njimi, isti način izračunavanja…

Obrazložitve naj bodo vsebinske.

Izračuni pomenijo bruto bruto plače (16 %).

 Zagotovitev 70 M na letnem nivoju za odpravo anomalij je zaveza vlade in ni predmet pogajanj.

Moje mnenje:

Najhujša anomalija plačnega sistema je umestitev delovnim mest pod minimalno plačo. Ta ne bo odpravljena, zaradi česar sem zgrožena.

Utemeljitev za vsako delovno mesto posebej se mi zdi smotrna. Prav bi bilo, da svoje delo predstavijo predstavniki, ki ga opravljajo, saj imam vtis da se velikokrat primerjajo delavna mesta, ki ne sodijo skupaj, ki niso primerljiva. Se mi zdi, da je veliko stereotipov. SUPSJ bo utemeljitve predlaganih umestitev v izhodiščni plačni razred seveda pripravil.

Vabljeni k sodelovanju – svoja dela opišite in mi jih pošljite na:  in to #takoj#!

Lep dan vam želim, pozdrav, Darja