logo

KONTAKT

crta

Informacije

 

Darja Vrečko
telefon: 040 616 164

 Zdenka Škerbinek

Naslov SUPSJ:

Sindikat uslužbencev plačne skupine J, Na soseski 10 a, 2000 Maribor

PRISTOPNA IZJAVA

IZSTOPNA IZJAVA

 

Iskanje

obvestila

dopis smo poslali ministrom Vlade RS

Ali nas res tako zelo prezirate? Vsebina

Vesele in blagoslovljene velikonočne praznike vam želimo.

Voščila za veliko noč - Dragi prijatelji | Best lipstick color, Best  lipsticks, Lipstick colors

prenova plačnega sistema

objava

objava

Skupino J bi razporedili po več plačnih skupinah

V ureditvi plačnega sistema obenem ostajajo plačne skupine, ki jih sestavljajo funkcije oziroma delovna mesta in nazivi, značilni za dejavnost, oziroma istovrstna delovna mesta v vseh dejavnostih. Ob tem v osnutku zakonskega besedila dopuščajo tudi možnost, da se delovna mesta plačne skupine J, v katero se uvrščajo spremljajoča delovna mesta iz celotnega javnega sektorja, kot so strokovni, administrativni in drugi strokovno-tehnični delavci, razporedijo po posameznih plačnih skupinah kot ena od plačnih podskupin.Skupino J bi razporedili po več plačnih skupinah.

Bomo vprašali, kaj bi naj to pomenilo?

lp, SUPSJ

Prošnja in odgovor MIZ

naša prošnja

Odgovor Ministrstva za zdravje

lep pozdrav, SUPSJ

Aneksi + en plačni razred

Spoštovani,

vsem javnim uslužbencem se s 01. 04. 2023 poviša plača za 1 PR. To izhaja iz sklenjena Dogovora o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2022 in 2023 (Ur. l. RS, št.  136/22 z dne 25. 10. 2022).

Delovno mesto tajnik VIZ VI in računovodja VII/1 sta navedena v plačni lestvici, ki je objavljena v Aneksu h KPVIZ (Ur. l. RS, št. 136/22 z dne 25. 10. 2022), plačna lestvica pa se prične uporabljati z dnem 01. 04. 2023. Za tajnik VIZ VI velja tako nov razpon PR, in sicer od 25 do 35 (prej 24 – 34), za računovodjo VII/1 pa od 31 do 41 (prej 30 - 40).

Lep pozdrav, SUPSJ