logo

KONTAKT

crta

Informacije

 

Darja Vrečko
telefon: 040 616 164

 Zdenka Škerbinek

Naslov SUPSJ:

Sindikat uslužbencev plačne skupine J, Na soseski 10 a, 2000 Maribor

PRISTOPNA IZJAVA

IZSTOPNA IZJAVA

 

Iskanje

obvestila

Št. TRR SUPS je SI56 0451 5000 2508 831

odprt je pri NKB d. d. Maribor.

SWIFZ koda banke: KBMASI2X.

Spoštovani člani in vsi, ki boste postali člani SUPSJ!

Spoštovani člani in vsi, ki boste postali člani SUPSJ!

Naš sindikat je postal reprezentativen v okviru KSS.

S pridobljeno reprezentativnostjo Konfederacije slovenskih sindikatov, KSS,  smo vabljeni na pogajanja z vlado.

Vabljeni smo bili  na dve pogajanji (21. 9. 2015 in 23. 9. 2015), udeležili pa smo se že štirih. Na pogajanjih z vlado smo obravnavali predlog ZIPRS-a, ki je v prilogi. Naslednja pogajanja bodo 28. 9. 2015, kjer bomo, glede na dopis ministra Borisa Koprivnikarja, obravnavali naše predloge za odpravo anomalij plačne skupine J. Gradivo je objavljeno na naši spletni strani www.supsj.si, predpisi, interni akti.

Glede na to, da smo gradivo pripravili in da je ob pomoči mnogih od vas nastajalo vsaj od leta 2008 upamo, da se bodo stvari premaknile v  želeno smer.

V kolikor bo naš sindikat uspel pridobiti še reprezentativnost v katerem od  poklicev ali v dejavnosti  ljudi, ki opravljajo dela uvrščena v plačno skupino J skupine,  kar je odvisno o številčnosti članstva v našem Sindikatu uslužbencev plačne skupine J, bodo možnosti za uspeh pri odpravi anomalij v plačni skupini J bistveno večje.

Po šest mesečnem delovanju sindikata lahko zaprosimo za reprezentativnost v poklicu ali v dejavnosti, za kar je pogoj, glede  na to, da smo v konfederaciji, 10 % članov sindikata v poklicu ali dejavnosti. Le tako lahko upamo, da nam bo skupaj uspelo doseči pošteno plačilo za opravljeno delo, tako kot je to uspelo ostalim skupinam ljudi v okviru svojih sindikatov.

Z dogajanji na pogajanjih vas bomo, kot do sedaj, sproti seznanjali na naši spletni strani.

Predstavnice SUPSJ

Gradivo za pogajanja za odpravo anomalij javnih uslužbencev plačne skupine J

gradivo najdete tukaj, zadnja sprememba 24. 9. 2015

SESTANEK 11. 9. 2015 NA MINISTRSTVU ZA FINANCE

Prisotni:

  • Marija Janc, generalna direktorica,
  • Branka barber, univ.dipl.ekon.

Tema pogovora: Pripravljen predlog Zakona o javnih financah in predlog Zakona o računovodstvu
Omenjena predloga Zakon o javnih financah in predlog Zakon o računovodstvu sta pripravljena za razpravo in naj bi bila sprejeta po hitrem postopku. Ga. Marija Janc predvideva, da bosta predloga zakonov do konca decembra 2015 poslana v obravnavo v državni zbor. Veliko razprave smo namenile 165. členu predloga Zakona o javnih financah ter podale mnenje, da se ta člen oblikuje drugače, na osnovi zatečenega stanja in da v kolikor bo ostal ta člen v zakonu, se zapiše tudi člen o zagotavljanju sredstev za izobraževanje. Pri 201. členu predloga Zakona o javnih financah smo glede na določbo 165. člena v kolikor ostane v predlagani zakonodaji, predlagale spremembo, da se člen spremeni tako, da se upošteva v prehodnem obdobju zatečeno stanje in omili iz 20 let na 15 in več.
Po dvournem sestanku smo se z ga. Marijo Janc dogovorile, da bo takoj posredovala dopis na Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, v katerem bo opredelila pomen in vsebino dela poklica javnih uslužbencev na področju javnih financ in računovodstva v javnem sektorju ter naše predloge z ostalimi strokovnimi službami proučila in v danih možnostih tudi upoštevala.
Predvideva, da bosta predloga zakona posredovana v obravnavo v decembru 2015, kjer bodo dane možnosti podajana predlogov za spremembo.