logo

KONTAKT

crta

Informacije

 

Darja Vrečko
telefon: 040 616 164

 Zdenka Škerbinek

Naslov SUPSJ:

Sindikat uslužbencev plačne skupine J, Na soseski 10 a, 2000 Maribor

PRISTOPNA IZJAVA

IZSTOPNA IZJAVA

 

Iskanje

obvestila

Pogodba o pravnem svetovanju in dajanju pravne pomoči Sindikatu uslužbencev plačne skupine J

Spoštovani člani SUPSJ!

Od ustanovitve našega SUPSJ je minilo že 6 mesecev.

Po Statutu sindikata moramo po preteku 6. mesecev članom zagotoviti pravno pomoč. Sklenili smo pogodbo o sodelovanju z JUDICIJ, podjetniško in poslovno sodelovanje, d. o. o., Bistriška cesta 52, 2319 Poljčane, ki ga zastopa direktor Primož Obreht.

V rubriki  Predpisi, interni akti je shranjena pogodba o našem sodelovanju. Izvolite, preberite jo.

Lep pozdrav, Darja Vrečko

28. 1. 2016, pogajanja

Do konca aprila 2016, je potrebno doseči okvir za nadaljnja pogajanja. Metodologija je pripravljena, lahko bi bila jasnejša. Uvrstitve delovnih mest bodo narejene po kriterijih, na osnovi debate bi bila uvrstitev subjektivna. Dogovoriti se je potrebno za časovni okvir. Nove uvrstitve pomenijo odpiranje kolektivnih pogodb.

Predloge za spremembe, dopolnitve, poenostavitve  gradiva bo vlada zbirala do naslednje seje, ki bo predvidoma v sredo, 3. 2. 2016.

Lep pozdrav, Darja Vrečko

seja pogajalske komisije

Potrditev koncepta odprave anomalij pri vrednotenju delovnih mest in nazivov, je glavna točka današnjega dnevnega reda seje pogajalske komisije.

Predlagan koncept najdete tukaj.

Lep pozdrav, Darja Vrečko