logo

KONTAKT

crta

Informacije

 

Darja Vrečko
telefon: 040 616 164

 Zdenka Škerbinek

Naslov SUPSJ:

Sindikat uslužbencev plačne skupine J, Na soseski 10 a, 2000 Maribor

PRISTOPNA IZJAVA

IZSTOPNA IZJAVA

 

Iskanje

obvestila

8. marec 2016, voščilo

Rezultat iskanja slik za rože

Drage dame!

Nikoli ne pozabite, da ste bolj pogumne, kot verjamete,

močnejše, kot izgledate,

pametnejše, kot si mislite in

dvakrat lepše, kot ste si kadarkoli predstavljale.

Nismo skupaj, ne moremo se objeti, podarjam vam to misel!

Darja

 

 

Pogajanja, 3. 2. 2016

Predsednik reprezentativne konfederacije slovenskih sindikatov (KSS), Gvido Novak, je povedal, da sindikati ne usklajujejo svojih  stališč.  Iz usklajevanja in  posledično iz pogajanj z vlado je KSS povsem izločena. Za ustanovitev III. pogajalske skupine je KSS izpolnila vse zahtevane pogoje. Člana KSS sta tudi dva sindikata; reprezentativni sindikat SPUKC in SUPSJ, ki zastopata javne uslužbence plačne skupin J, tiste javne uslužbence, ki jih do sedaj ni zastopal nihče in so bili tudi zaradi tega deležni največjih anomalij plačnega sistema. Zaradi širjenja informacij o nereprezentativnosti KSS s strani gospoda Štruklja, je predlagal, naj vlada, do naslednje seje, preveri reprezentativnost KSS in o ugotovitvah seznani prisotne na pogajanjih.

Vladna stran; povedali so, da ima vsak pravico do besede, organizacija sindikalne strani pa je na strani sindikalne strani, v to vlada ne more posegati.

Dnevni red seje je bil sprejet, zapisnika 16. 12.  2015  in  28. 1. 2016 pa z upoštevanjem popravkov potrjena.

Vladna stran, gospod Koprivnikar  je  predlagal  potrditev koncepta in metodologije ter pričetek izvajanja vsebine pogajanj. Preverili bodo reprezentativnost KSS in z ugotovitvami na naslednji seji pogajalske skupine seznanili prisotne.

Sindikalna stran; na koncept in metodologijo so imeli veliko pripomb.

Obveljalo je;  za ugotavljanje anomalij bosta uporabljeni analitična in sumarna metoda. Hkrati se bodo reševale anomalije v vseh plačnih skupinah, dogovorjeno bo,  za  vse poklice in plačne skupine,  veljalo od istega datuma. .

Moje mnenje; sindikati s pogajanji zavlačujejo. Izločevanje KSS je nedopustno. Nesodelovanje sindikatov, ki zastopajo javne uslužbence skupine J, o katerih bo na pogajanjih v veliki meri tekla beseda, je povsem nerazumno. Menim, da si vlada prizadeva speljati pogajanja na način, ki bi anomalije odpravili, sindikati pa...  Morda gre le za farso zaradi strahu, da bi izgubili člane iz  plačne skupine J, ki se lahko prvič v zgodovini Slovenije združijo pod okriljem  svojega  sindikata, ne le kot manjšina, ne le kot  podporne službe nosilcem dejavnosti.

Dobro spite, pozdrav, Darja Vrečko

 

za nas, delavce gre!!!

Svoje podpise podpore oddajte na Upravnih enotah!

Uredne ure v MB so: ponedeljek, torek, četrtek od 8.00 do 15.00, sreda od 8.00 do 12.00 in od 13.00 do 18.00, petek od 8.00 do 13.00.

Danes se je začelo zbiranje 5.000 podpisov podpore volivk in volivcev predlogoma zakonov KSS in SVS - POZIV k oddaji podpisa

Volivke in volivce POZIVAMO k oddaji podpisa podpore predlogoma zakonov KSS in SVS, Predlogu zakona o minimalnih pravicah delavcev - ZMPD in Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o obrambi - ZObr-F. POZIVAMO tudi vse sindikate, zveze in konfederacije, da o začetku zbiranja podpisov obvestijo svoje članstvo in jim priporočijo oddajo podpisa podpore predlogoma zakonov, saj sta oba predlagana zakona v dobro vseh delavcev in vojaštvu v Republiki Sloveniji. Podpis podpore lahko date v času uradnih ur na Upravnih enotah in Krajevnih uradih, najlažje pa to storite s kvalificiranim digitalnim potrdilom na portalu E-uprava v dveh minutah. POZIVAMO vse delavke in delavce ter vojakinje in vojake z njihovimi družinskimi člani k oddaji podpisa podpore, saj predlagana zakona neposredno izboljšujeta status delavcev in vojakovV Konfederaciji slovenskih sindikatov se ves čas trudimo delovati enotno s podporo javnega realnemu sektorju in obratno in naj bo tudi tokrat pri oddaji podpisov podpore predlogoma zakonov enako z oddajo podpisa podpore obema predlogoma zakonovsaj bomo le enotni dosegli želene rezultate, ker nas le združene vlada in kapital ne bosta sprla med sabo. Objavljamo podrobna navodila za oddajo podpisa podpore predlogoma zakonov. ____________________________________________________________________________________________________ Opis predlogov zakonov z vsemi obrazložitvami ter že izvedenimi postopki za sprejem se nahaja v povezavah: 
Predlog zakona o minimalnih pravicah delavcev in njegova kratka predstavitev tukaj
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o obrambi 
in njegova kratka predstavitev tukaj
____________________________________________________________________________________________________ Za zbiranje podpisov podpor sta določeni gesli in šifri, ki ju je potrebno vpisati v obrazec in sicer:  
ZAKON ŠIFRA GESLO
     
Predlog zakona o minimalnih pravicah delavcev 668 ZA DELAVCE
     
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o obrambi 669 ZA VOJAKE
____________________________________________________________________________________________________ Na spletnem naslovu portala E-UPRAVA lahko v času od 25.1. do 24.3.2016 lahko oddate podpis podpore zakonoma s kvalificiranim digitalnim potrdilom v dveh minutah, v povezavah:
ZMPD na portalu E-UPRAVA: povezava na mesto za oddajo podpisa podpore Predlogu ZMPD
ZObr na portalu E-UPRAVA: povezava na mesto za oddajo podpisa podpore Predlogu ZObr
Vlagatelj, ki bo prvič po prenovi portala E-UPRAVA  oddajal vlogo, se bo moral pred oddajo vloge tudi registrirati v portal. ____________________________________________________________________________________________________ Spodaj pripravljena PRED IZPOLNJENA OBRAZCA za oddajo podpore z vpisano šifro in geslom, izpolnite ter natisnete in ju podpišete pred uradno osebo na Upravni enoti ali Krajevnem uradu ter ga ožigosanega ali oba skupaj pošljite na enega od naslovov:
KONFEDERACIJA SLOVENSKIH SINDIKATOV, p.p. 3704, 1000 Ljubljana      ali  
SINDIKAT VOJAKOV SLOVENIJE, p.p. 56, 2310 Slovenska Bistrica

PRED IZPOLNJEN OBRAZEC s šifro 668 in geslom ZA DELAVCE - podpora volivca - Predlogu ZMPD
PRED IZPOLNJEN OBRAZEC s šifro 669 in geslom ZA VOJAKE - podpora volivca - Predlog ZObr ____________________________________________________________________________________________________ Vzorčno izpolnjena obrazca podpore Janeza Novaka Predlogu ZMPD in Ludvika Petaka Predlogu ZObr-F:
VZORČNO IZPOLNJEN OBRAZEC podpore volivca Predlogu - ZMPD
VZORČNO IZPOLNJEN OBRAZEC podpore volivca Predlogu - ZObr ____________________________________________________________________________________________________ Navodila za oddajo podpisa podpore Ministrstva za notranje zadeve vsem zavodom v Republiki Sloveniji.
V povezavah spodaj sta tudi obrazca v jezikih narodnostnih manjšin, italijanskem in madžarskem jeziku.