logo

KONTAKT

crta

Informacije

 

Darja Vrečko
telefon: 040 616 164

 Zdenka Škerbinek

Naslov SUPSJ:

Sindikat uslužbencev plačne skupine J, Na soseski 10 a, 2000 Maribor

PRISTOPNA IZJAVA

IZSTOPNA IZJAVA

 

Iskanje

obvestila

Pogajanja 12. 10. 2015, velika sejna soba Vlade RS, Gregorčičeva 27, Ljubljana.

Pogajanja 12. 10. 2015, velika sejna soba Vlade RS, Gregorčičeva 27, Ljubljana.

Gospod Štrukelj in ostali iz sindikalne strani; še vedno ni jasno koliko bodo državo stala napredovanja.

Gospod Koprivnikar; točna ocena bo znana do konca pogajanj, ko bodo razpolagali z več podatki. Vlada se zavzema za vsebinsko ne le za zgolj načelno obravnavo.

Gospa Ramšak; najnižje plačani bi prejeli regres v višini minimalne plače, ostali pa za 100 € višjega kot letos. Znižanje plačne lestvice bi veljalo do 1. 12. 2016. Predstavila je vladni predlog. Gradivo najdete tu.

Gospod Štrukelj in ostali iz sindikalne strani;

Plačna lestvica naj se vrne na junij 2012, izplačilo pokojninske premije naj bo 90 %, vprašanja nagrajevanja uspešnosti bi ostala odprta in bi bila del pogajanj. Ob kršitvi dogovorov mora biti stavka plačana. Zahteva umika odločb ZSPSJ in ZPU. Opredelitev do odprave anomalij, ki mora biti eksplicitna, natančno mora biti določeno, kako se bodo anomalije odpravljale. Minimalna plača sega do 16. plačnega razreda. Zaposlovanje; generacijska vrzel, vlada mora začeti zaposlovati mlade. Zavrnitev vseh odločb ZUJF-a, zahteva, da vlada pripravi ovrednotenje varčevanja.

Gospod Ščernjavič; vladi so poslali 18 sklopov rešitev.

Gospod Koprivnikar, predlog sindikatov pomeni 200 milijonov višji proračun. Pogajati se je treba v okviru danih okvirjev. Šli bodo po novi mandat na vlado, da bodo lahko razširili izhodišča. Vsako povečanje na eni strani pomeni jemanje na drugi.

Gospod Vidič; za odpravo anomalij v javnem sektorju bo oblikovana 6 članska skupina, iz vsake strani 3. člani.

Pogajanja se bodo nadaljevala 19. 10. 2015.

Zapisala Darja Vrečko

13. 10. 2015

Mnenje, predlogi članov SUPSJ

V našem zavodu, ki vključuje šolo, vrtec in tržni program imamo kar nekaj nezasedenih del. mest tehničnega osebja. Iz tega naslova imamo določena izplačila delovne uspešnosti. Do leta 2015 je bila možnost izplačila uspešnosti do višine 60% sredstev iz naslova nezasedenih del. mest, sedaj in tudi vnaprej pa vidimo, da je predvidena možnost izplačila le do višine 40%. Kdo pa je pripravljen delati za 100%, plačilo pa prejeti v višini 40%? Doslej smo naše borne plače lahko malo zvišali z dodatnim delom, vnaprej pa bomo očitno tudi to izgubili. V našem zavodu ta ukrep prizadene zaposlene z najnižjimi plačami, medtem ko pri strokovnem osebju ni sprememb v višini povečanega obsega dela. Učitelji imajo lahko še vedno 22,7% povečan obseg dela, pa imajo že osnove 2-3 krat višje od tehničnega osebja.

Menimo, da se izplačila uspešnosti iz nezasedenih delovnih mest poslužujejo zavodi, ki stremijo k ekonomičnosti. Z izplačilom te uspešnosti je delo opravljeno, zavodu pa s tem ostane nekaj sredstev. Ta ukrep lahko vodi le v zamenjavo izplačila uspešnosti z dodatnim zaposlovanjem, kar pa pomeni povečanje stroškov in poslabšanje standarda zavodom, ki se trudijo za dobro vseh. Iz navedenega lahko vidimo, da učinki ukrepa niso varčevalni.

Glede na navedeno vas prosimo, da pri naslednjih pogajanjih zahtevate ukinitev znižanja % možnosti izplačila uspešnosti iz nezasedenih delovnih mest.  

Pogajanja 28. 9. 2015, velika sejna soba Vlade RS, Gregorčičeva 27, Ljubljana.

Zapisnik o pogajanjih najdete tukaj.

Št. TRR SUPS je SI56 0451 5000 2508 831

odprt je pri NKB d. d. Maribor.

SWIFZ koda banke: KBMASI2X.

Spoštovani člani in vsi, ki boste postali člani SUPSJ!

Spoštovani člani in vsi, ki boste postali člani SUPSJ!

Naš sindikat je postal reprezentativen v okviru KSS.

S pridobljeno reprezentativnostjo Konfederacije slovenskih sindikatov, KSS,  smo vabljeni na pogajanja z vlado.

Vabljeni smo bili  na dve pogajanji (21. 9. 2015 in 23. 9. 2015), udeležili pa smo se že štirih. Na pogajanjih z vlado smo obravnavali predlog ZIPRS-a, ki je v prilogi. Naslednja pogajanja bodo 28. 9. 2015, kjer bomo, glede na dopis ministra Borisa Koprivnikarja, obravnavali naše predloge za odpravo anomalij plačne skupine J. Gradivo je objavljeno na naši spletni strani www.supsj.si, predpisi, interni akti.

Glede na to, da smo gradivo pripravili in da je ob pomoči mnogih od vas nastajalo vsaj od leta 2008 upamo, da se bodo stvari premaknile v  želeno smer.

V kolikor bo naš sindikat uspel pridobiti še reprezentativnost v katerem od  poklicev ali v dejavnosti  ljudi, ki opravljajo dela uvrščena v plačno skupino J skupine,  kar je odvisno o številčnosti članstva v našem Sindikatu uslužbencev plačne skupine J, bodo možnosti za uspeh pri odpravi anomalij v plačni skupini J bistveno večje.

Po šest mesečnem delovanju sindikata lahko zaprosimo za reprezentativnost v poklicu ali v dejavnosti, za kar je pogoj, glede  na to, da smo v konfederaciji, 10 % članov sindikata v poklicu ali dejavnosti. Le tako lahko upamo, da nam bo skupaj uspelo doseči pošteno plačilo za opravljeno delo, tako kot je to uspelo ostalim skupinam ljudi v okviru svojih sindikatov.

Z dogajanji na pogajanjih vas bomo, kot do sedaj, sproti seznanjali na naši spletni strani.

Predstavnice SUPSJ