logo

KONTAKT

crta

Informacije

 

Darja Vrečko
telefon: 040 616 164

 Zdenka Škerbinek

Naslov SUPSJ:

Sindikat uslužbencev plačne skupine J, Na soseski 10 a, 2000 Maribor

PRISTOPNA IZJAVA

IZSTOPNA IZJAVA

 

Iskanje

obvestila

Pravilnik o spremembah Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole, ki je bil objavljen v Ur. L. RS, št. 161 z dne 23. 12. 2022 se prične uporabljati z dnem 01. 01. 2023.

Spoštovani,

Pravilnik o spremembah Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole, ki je bil objavljen v Ur. L. RS, št. 161 z dne 23. 12. 2022 se prične uporabljati z dnem 01. 01. 2023.

Naveden pravilnik uvaja novosti, pri čemer šoli dopušča možnost izbire sistemizacije delovnih mest:

  • računovodja VII/1 ali računovodja VII/2
  • tajnik VIZ VI ali poslovni sekretar, najmanj VII/1 tar. razred.

seveda ob predpostavki, da obstoječi zaposleni izpolnjujejo izobrazbene pogoje.

Pravilnik tudi določa, da, če delavec, ki v vašem zavodu zaseda delovno mesto računovodje VII/1 in izpolnjuje pogoje za računovodjo VII/2, s 01. 01. 2023 prične opravljati delo na DM računovodja VII/2. To za vas pomeni spremembo sistemizacijskega akta (potrebno bo sistemizirati delovno mesto računovodja VII/2) in podpis nove pogodbe o zaposlitvi z delavcem. V primeru, da delavec, ki zaseda delovno mesto računovodja VII/1 ne izpolnjuje pogojev za računovodjo VII/2, ni nobenih sprememb.

Enako velja v primeru delavca, ki zaseda delovno mesto tajnik VIZ VI. Če le-ta izpolnjuje izobrazbeni pogoj za poslovni sekretar VII/1 ali VII/2, po 01. 01. 2023 opravlja delo na DM poslovni sekretar VII/1 oz. VII/2. To za vas pomeni spremembo sistemizacijskega akta (potrebno bo sistemizirati delovno mesto poslovni sekretar VII/1 ali VII/2) in podpis nove pogodbe o zaposlitvi z delavcem. Če delavec ne izpolnjuje pogojev za zasedbo delovnega mesta poslovnega sekretarja (VII/1 ali VII/2) za vas ni sprememb, ostane kot do sedaj.

V primeru, da boste šli v spremembo sistemizacije in podpis novih pogodb, nas o tem obvestite, bomo pripravili ustrezne dokumente.

S spoštovanjem,

Katja Tretjak, univ. dipl. prav.

voščilo

Hej, srečno naprej 2023, Sindikat uslužbencev plačne skupine J

voščilo

           

    

Usmerite se k bolnikom, Večer, 9. 12. 2022

članek, Večer, 9. 12. 2022

Dopis, ki smo ga poslali gospodu Golobu, gospe Ajanović Hojnik, gospodu Danijelu Bešič Loredanu, gospodu Pahorju.

lep pozdrav, supsj

prošnja za sodelovanje

Spoštovani javni uslužbenci plačne skupine J,

možnost imamo sodelovati na Tarči in sicer tako, da prejemniki najnižjih plačil za delo v javnem sektorju povemo, kako živimo, kako bomo preživeli praznike, kaj lahko v prazničnih dneh nudimo svojim otrokom… Kako se počutimo ob tem, da nismo bili vsi deležni energetskega dodatka, da prejemajo začetniki isto plačo, kot zaposleni pred upokojitvijo, da ni razlike med začetno plačo čistilca, hišnika, tajnika, računovodja...Kdo vse bodo gosti (še) ne vem. Nekako se mi zdi, da bo na Tarči govora o konkretnem pristopu vlade in načinu spremembe plačnega sistema. Ali pa so to tako močno želim…, da se mi tako zdi.

Prosim vas, javite se vsi, ki bi želeli sodelovati. Odlično bi bilo, če bi svoje življenjske izkušnje delili predstavniki različnih delovnih mest: čistilci, kuharji, hišniki, gospodinje, računovodje, tajniki, spremljevalci gibalno oviranih otrok…

Posnamejo vas lahko tudi na način, da boste na posnetku neprepoznavni.

Moj telefon: 040 61 61 64, e pošta:

V prilogi so podatki, ki sem jih že posredovala gospe Markovič. V nekaj dneh jih bom opremila tudi s komentarjem.

Srčno vas vabim k sodelovanju! Skupaj zmoremo. Stopimo skupaj, za naš boljši jutri. Vaše prijave pričakujem najkasneje 9. 12. 2022 do 13.00. Pozdrav, Darja

Varuh človekovih pravic

Naslovili smo tudi varuha. Prejeli smo odgovor. lep pozdrav, SUPSJ