logo

KONTAKT

crta

Informacije

 

Darja Vrečko
telefon: 040 616 164

 Zdenka Škerbinek

Naslov SUPSJ:

Sindikat uslužbencev plačne skupine J, Na soseski 10 a, 2000 Maribor

PRISTOPNA IZJAVA

IZSTOPNA IZJAVA

 

Iskanje

obvestila

Prošnja in odgovor MIZ

naša prošnja

Odgovor Ministrstva za zdravje

lep pozdrav, SUPSJ

Aneksi + en plačni razred

Spoštovani,

vsem javnim uslužbencem se s 01. 04. 2023 poviša plača za 1 PR. To izhaja iz sklenjena Dogovora o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2022 in 2023 (Ur. l. RS, št.  136/22 z dne 25. 10. 2022).

Delovno mesto tajnik VIZ VI in računovodja VII/1 sta navedena v plačni lestvici, ki je objavljena v Aneksu h KPVIZ (Ur. l. RS, št. 136/22 z dne 25. 10. 2022), plačna lestvica pa se prične uporabljati z dnem 01. 04. 2023. Za tajnik VIZ VI velja tako nov razpon PR, in sicer od 25 do 35 (prej 24 – 34), za računovodjo VII/1 pa od 31 do 41 (prej 30 - 40).

Lep pozdrav, SUPSJ

Saj ni res pa je!

https://siol.net/novice/slovenija/prenova-placnega-sistema-zamaknjena-sindikati-razburjeni-ni-jasno-pri-cem-smo-602110

https://siol.net/novice/slovenija/stavka-solnikov-zamrznjena-601266https://siol.net/novice/slovenija/stavka-solnikov-zamrznjena-601266

https://siol.net/novice/slovenija/sindikati-javnega-sektorja-predstavili-svoje-poglede-na-vladna-izhodisca-za-reformo-600187

Vsi, ki že daljši čas spremlate te "boje" vlade in sindikatov, verjetno že veste, za razmerje stav.

Dobijo zagotovo zdravniki, učitelji, kljub neverjetnim razkritjem v zdravstvu npr. korupcija?? in v šolstvu, kjer bodo mogoče pričeli z uvajanem vzgoje v predšolstko in osnovnošolsko izobraževanje.??? Ja, argument je tudi ta, da so v tujini bolje plačani?? In ta, da jih ni???  Vedno bolj verjamem, da je svet pravičen, neumnost je pravično razporejena.

Ostali pa... kljub svobodi, levici, prevladi v državnem zboru, delu za človeka...še vedno upam, da je svet pravičen tudi na drugo stran in da je pameti vsaj nekaj tudi med odločevalci. Si pišemo. 

Lep pozdrav, SUPSJ

Hišnik IV, vprašanje smo poslali na MJU in MVI

dopis, prošnja za pojasnilo.

Odgovor MJU: Pozdravljeni

Katalog FDMN 30.01.2023 je res povzel nekatere napake iz objavljenih aktov, ter po pomoti objavil ukinitev nekaterih delovnih mest. Katalog FDMN 08.03.2023 je že odpravil nekatere napake in reaktiviral nekatera delovna mesta, tudi J017103 iz KP za raziskovalno dejavnost.

Trenutno so pravilni podatki za DM J034020 iz KP za vzgojo in izobraževanje od 17PR do 27 PR:

 

lp, SUPSJ

Aneks k pogodbi o zaposlitvi

Sporočilo je namenjeno vsem, ki boste pisali anekse v VIZ.

Plača se za en plačni razred zviša vsem zaposlenim. Aneks dobijo vsi, osnovna plača z uvrstitvijo pomeni PR v katerem je javni uslužbenec v tem trenutku. Šifra DM se začne za strokovni kader v VIZ z D, za podporna delovna mesta z J (Ur. l. RS št. 136, 25. 10. 2022), vrednost PR najdete v plačni lestvici 2023. Učitelji razredniki dobijo dva aneksa, ker imajo dve pogodbi.

Večina podatkov je v KPIS- u.

Z željo, da vam bodo informacije v pomoč pri delu, vas pozdravljamo.

SUPSJ