logo

 

 

 

 

KONTAKT

crta

Informacije

 

Darja Vrečko
telefon: 051 677 134

 Zdenka Škerbinek

Stanka Pihlar

Naslov SUPSJ:

Sindikat uslužbencev plačne skupine J, Na soseski 10 a, 2000 Maribor

PRISTOPNA IZJAVA

IZSTOPNA IZJAVA

 

 

 

 

 

obvestila

Varovanje osebnih podatkov

Danes poslano  na MIZŠ, MJU

Lep pozdrav, SUPSJRezultat iskanja slik za lep vikend

DAN TAJNIC

DAN TAJNIC.

Spoštovani člani sindikata, tajniki, poslovni sekretarji.

Čestitamo vam za praznik.

SUPSJ

Rezultat iskanja slik za cvetje

Reorganizacija CSD

dopis, lep pozdrav, SUPSJ

Je mednarodni praznik dela še rdeči praznik ali postaja vse bolj sprano rozast?

Aktualno?! Potrebno je misliti na ljudi! Lep pozdrav, SUPSJ

1. maj 2018

Želimo vsem: več demokracije, več solidarnosti, več participacije, več pravičnosti, več moči za šibkejše, več nadzora nad oblastjo in izvajanjem politik, več sodelovanja, več odgovornosti.

Rezultat iskanja slik za nagelj