logo

KONTAKT

crta

Informacije

 

Darja Vrečko
telefon: 040 616 164

 Zdenka Škerbinek

Naslov SUPSJ:

Sindikat uslužbencev plačne skupine J, Na soseski 10 a, 2000 Maribor

PRISTOPNA IZJAVA

IZSTOPNA IZJAVA

 

Iskanje

Aneksi + en plačni razred

Spoštovani,

vsem javnim uslužbencem se s 01. 04. 2023 poviša plača za 1 PR. To izhaja iz sklenjena Dogovora o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2022 in 2023 (Ur. l. RS, št.  136/22 z dne 25. 10. 2022).

Delovno mesto tajnik VIZ VI in računovodja VII/1 sta navedena v plačni lestvici, ki je objavljena v Aneksu h KPVIZ (Ur. l. RS, št. 136/22 z dne 25. 10. 2022), plačna lestvica pa se prične uporabljati z dnem 01. 04. 2023. Za tajnik VIZ VI velja tako nov razpon PR, in sicer od 25 do 35 (prej 24 – 34), za računovodjo VII/1 pa od 31 do 41 (prej 30 - 40).

Lep pozdrav, SUPSJ