logo

KONTAKT

crta

Informacije

 

Darja Vrečko
telefon: 040 616 164

 Zdenka Škerbinek

Naslov SUPSJ:

Sindikat uslužbencev plačne skupine J, Na soseski 10 a, 2000 Maribor

PRISTOPNA IZJAVA

IZSTOPNA IZJAVA

 

Iskanje

Aneks k pogodbi o zaposlitvi

Sporočilo je namenjeno vsem, ki boste pisali anekse v VIZ.

Plača se za en plačni razred zviša vsem zaposlenim. Aneks dobijo vsi, osnovna plača z uvrstitvijo pomeni PR v katerem je javni uslužbenec v tem trenutku. Šifra DM se začne za strokovni kader v VIZ z D, za podporna delovna mesta z J (Ur. l. RS št. 136, 25. 10. 2022), vrednost PR najdete v plačni lestvici 2023. Učitelji razredniki dobijo dva aneksa, ker imajo dve pogodbi.

Večina podatkov je v KPIS- u.

Z željo, da vam bodo informacije v pomoč pri delu, vas pozdravljamo.

SUPSJ