logo

KONTAKT

crta

Informacije

 

Darja Vrečko
telefon: 040 616 164

 Zdenka Škerbinek

Naslov SUPSJ:

Sindikat uslužbencev plačne skupine J, Na soseski 10 a, 2000 Maribor

PRISTOPNA IZJAVA

IZSTOPNA IZJAVA

 

Iskanje

Nesorazmerja plač v javnem sektorju

DM Tajnik VIZ, odziv našega člana na umestitve delovnega mesta. VSEBINA

Dragi tajniki VIZ, dragi javni uslužbenci plačne skupine J. Res bi potrebovali podporo prizadevanjem aktivnim članom sindikata. Najlažje jo izrazite na način, da postanete član sindikata.

Lep pozdrav, SUPSJ

ODGOVOR MIZŠ, 24. januar 2023

 ODGOVOR MIZŠ, gospod Boris Zupančič, 20. januar 2023 

ODGOVOR NAŠEGA SINDIKATA, poslan je bil, 23. januarja 2023

Spoštovani,
v zvezi z vašim dopisom vam posredujemo naslednje pojasnilo.
S sprejetimi spremembami pravilnikov o normativih in standardih na področju osnovnošolskega izobraževanja je bil storjen nujni korak v smeri poenotenja izobrazbenih pogojev za delovno mesto računovodja ter tajnik VIZ VI oziroma poslovni sekretar na vseh ravneh vzgoje in izobraževanja (predšolska vzgoja, osnovno šolstvo, srednje šolstvo).
Ministrstvo je pri tem sledilo ugotovitvi, da so očitki  administrativnih in računovodskih delavcev s 1. in 2. stopnjo visokošolske izobrazbe utemeljeni, saj se predhodno sprejete normativne rešitve na različnih ravneh  medsebojno razlikujejo, zato je bilo nujno področne ureditve v pravilnikih čim prej poenotiti in vzpostaviti enak pravni položaj za zaposlene delavce na računovodskih in administrativnih delovnih mestih znotraj javnih zavodov s
področja vzgoje in izobraževanja.
Po razpoložljivih podatkih delovno mesto računovodje VII/1 na področju osnovnošolskega izobraževanja zaseda 64 delavcev, ki imajo visokošolsko izobrazbo druge stopnje, specializacijo po visokošolski strokovni izobrazbi (prejšnja) ali visokošolsko univerzitetno izobrazbo. Od skupnega števila 595 zaposlenih na delovnem mestu tajnik VIZ  ima 223 I. stopnjo in 64 zaposlenih II. stopnjo izobrazbe.
Z razvojem digitalne tehnologije se na vseh področjih spreminjajo opisi del in nalog ter povečuje stopnja zahtevane izobrazbe. Z omogočanjem zaposlovanja tajnikov/poslovnih sekretarjev in računovodij z visoko izobrazbo, ministrstvo želi slediti tem ugotovitvam.
V kolikor bi pravilnik uvedel le delovno mesto poslovni sekretar, bi bili nekateri tajniki VI z odbitkom dveh plačnih razredov uvrščeni celo nižje kot so sedaj. Tu gre predvsem za tiste, ki imajo že več let delovnih izkušenj. Mlajši delavci pa imajo v perspektivi več časa in možnosti za dokončanje manjkajoče visokošolske izobrazbe.
Zahvaljujemo se vam za posredovanje vaše perspektive pogleda na delovno mesto, ki ga opravljate. Ravnateljica šole ima kar nekaj možnosti za nagraditev vašega dela; delovna uspešnost, povečan obseg dela, še posebno, če je šola vključena v izvajanje projektov.
Lep pozdrav, Boris Zupančič

je komentar nujen? Lep pozdrav. SUPSJ