logo

KONTAKT

crta

Informacije

 

Darja Vrečko
telefon: 040 616 164

 Zdenka Škerbinek

Naslov SUPSJ:

Sindikat uslužbencev plačne skupine J, Na soseski 10 a, 2000 Maribor

PRISTOPNA IZJAVA

IZSTOPNA IZJAVA

 

Iskanje

Poslano 28. 6. 2022

Spoštovani minister, dr. Papič, spoštovani dr. Felda, spoštovani dr. Krajnc.

Zaposleni na DM , ki v osnovnih šolah opravljamo dela podpornih služb, vam v prilogi pošiljamo dopolnitve in spremembe Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole.

Dopolnitve so nastale na osnovi naših izkušenj pridobljenih z delom v osnovnih šolah. So utemeljene. Vedno smo vam na voljo tudi za morebitna dodatna pojasnila, kljub temu, da  imamo vtis, da poznate organizacijsko strukturo osnovnih šol in želite, da se delo vseh zaposlenih na MIZŠ objektivno obravnava, sprejema in vrednoti.

 Lepo vas prosimo, da jih upoštevate, veseli bomo tudi vaših morebitnih dopolnitev. Glede na delo, ki ga opravljamo v osnovnih šolah je skrajni čas, da postanemo del šolskega sistema tudi na način, ko se o našem delu govori, se ga prizna in opiše tudi v dokumentih, ki urejajo statuse zaposlenih.

Želim vam lep dan in vas prisrčno pozdravljam.

Darja Vrečko

V imenu javnih uslužbencev Sindikata uslužbencev plačne skupine J

Telefon, 040 616 164