logo

KONTAKT

crta

Informacije

 

Darja Vrečko
telefon: 040 616 164

 Zdenka Škerbinek

Naslov SUPSJ:

Sindikat uslužbencev plačne skupine J, Na soseski 10 a, 2000 Maribor

PRISTOPNA IZJAVA

IZSTOPNA IZJAVA

 

Iskanje

Javni uslužbenci plačne skupine J v VIZ

Spoštovani, 

spremembe, ki jih uvajate v srednjih šolah, so dobrodošle. Spremembe pri umestitvah v plačne razrede pozitivno in z naklonjenostjo sprejemajo vsi javni uslužbenci na vseh DM plačne skupine J v vzgoji in izobraževanju. 

Zahvaljujemo se vsem zaposlenim na ministrstvu, ki so po mnogih letih nerazumnega zapostavljanja delovnih mest plačne skupine J v vzgoji in izobraževanju prepoznali vlogo, pomen in nezavidljiv položaj uslužbencev in želijo delu, ki ga opravljajo, povrniti ugled, ga dostojno plačati in javne uslužbence plačne skupine J priznavajo za enakovredne sodelavce strokovnim delavcem v vzgoji in izobraževanju. 

Prosimo reprezentativni sindikat vzgoje in izobraževanja - SVIZ, da pri zastopanju interesov javnih uslužbencev plačne skupine J v vzgoji in izobraževanju upošteva izhodišča, rešitve, ki jih navajamo, in upošteva dejstva. In res vas prosimo, da v danem trenutku vso pozornost, znanje, spretnost, izkušnje, vpliv… ipd. namenite le javnim uslužbencem plačne skupine J v vzgoji in izobraževanju: čistilcem, kuharjem, hišnikom, gospodinjam, spremljevalcem gibalno oviranih učencev, administratorjem, knjigovodjem, tajnikom, računovodjem… 

Prosimo naše delodajalce, ravnateljice in ravnatelje, da odločno in odlično sodelujete pri spremembah, ki se obetajo vašim, v mnogih primerih, najožjim sodelavcem.

Ker poznamo svoje delo, svoj položaj v vzgoji in izobraževanju, želimo pri snovanju sprememb aktivno sodelovati. Prosimo vas, dajte nam to priložnost! 

V prilogi, imenovali smo jo SUPSJ, december 2021, vam pošiljamo predloge izhodišč, rešitev ter navajamo dejstva, ki lahko tvorno vplivajo na izboljšanje položaja plačne skupine J v vzgoji in izobraževanju. 

Poziv pogajalcem, vsebino smo vam poslali tudi septembra 2021, je priloga prvega zapisa.

Prosimo vas, ne prezrite naših prizadevanj za ureditev položaja DM plačne skupine J v vzgoji in izobraževanju! Navedbe temeljijo na realnih ocenah in poznavanju dela ter pogojev za opravljanje dela v delovnem okolju javnih uslužbencev plačne skupine J v vzgoji in izobraževanju.

Lep pozdrav, Darja Vrečko

SUPSJ

Telefon 040 61 61 64